www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

'Maak een einde aan eigen risico in zorgverzekering'

02-03-2009 • Er moet een einde komen aan het eigen risico in de zorgverzekering. Dit zegt SP-Kamerlid Henk van Gerven naar aanleiding van een meldpunt van de chronisch zieken en gehandicaptenraad (CG-raad). Hieruit blijkt dat veel chronisch zieken geen compensatie krijgen voor het eigen risico in de zorgverzekering. Van Gerven: “Sommige ouderen, chronisch zieken en
gehandicapten hebben zulke hoge zorgkosten dat zij in januari al hun volledige eigen risico hebben moeten ophoesten. Het is onacceptabel dat we deze mensen laten boeten, omdat ze de pech hebben chronisch ziek te zijn. Alsof ze daar ook maar iets aan kunnen doen.”

Henk van GervenIn het regeerakkoord werd beloofd dat chronisch zieken en gehandicapten uitgezonderd zouden worden van het eigen risico. Deze belofte werd niet waargemaakt en in plaats daarvan is er een schamele compensatie van 47 euro in het leven geroepen. Lang niet iedereen kan hier gebruik van maken. Van Gerven: “Dit komt omdat hun ziekte niet op de lijst met chronische ziekten voorkomt, of dat het medicijn dat ze gebruiken niet voorkomt op de lijst. Deze mensen betalen zich buiten hun schuld blauw aan zorgkosten, maar moeten toch gewoon het eigen risico betalen.”

De SP is enige tijd geleden een meldpunt gestart voor problemen rondom de zorgverzekering en het eigen risico. Ook bij dit meldpunt komt een stroom van kritiek op het eigen risico binnen: mensen ervaren het eigen risico als een straf op ziekte, het leidt tot financiële problemen, er is bureaucratie en chaos bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en mensen worden ten onrechte niet gecompenseerd. Van Gerven wil snel een debat met minister Klink (Volksgezondheid) over de kwestie.

De SP heeft hierbij de volgende eisen:

  • De groep chronisch zieken die in 2008 geen compensatie heeft ontvangen, krijgt deze met terugwerkende kracht alsnog.

  • Er moet een eerlijke lijst met chronische ziekten en aandoeningen gemaakt worden, zoals nu ook gebeurt om in aanmerking te komen voor de vergoeding voor fysiotherapie bij een chronische ziekte.

  • Er moet een meer laagdrempelige bezwaarprocedure komen. Nu moeten mensen een gerechtelijke procedure starten en de kosten daarvan zelf betalen.

  • Stoppen met alle vormen van eigen betalingen in de zorgverzekering. Alle ervaringen met de medicijnknaak, het specialistengeeltje, de no-claim en nu alweer het verplichte eigen risico maken duidelijk dat eigen betalingen altijd bureaucratisch zijn en vooral asociaal uitpakken voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top