www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Inburgering
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Onderzoek SP: Marktwerking ondermijnt inburgering

30-01-2009 • Docenten en cursisten vinden dat er bij het inburgeren te weinig aandacht en tijd is voor het leren van de Nederlandse taal. De docenten constateren dat sinds invoering van de nieuwe wet sprake is van verslechtering van de kwaliteit van het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van de SP onder 500 betrokkenen. Tweede Kamerlid Sadet Karabulut: “Het is tekenend voor de chaotische situatie.”

Sinds invoering van de nieuwe inburgeringswet worden we geconfronteerd met lege klassen, miljoenenverliezen en veel onduidelijkheid voor cursisten en docenten. Terwijl er een grote behoefte en noodzaak is aan goede inburgeringslessen, lijkt vooral veel geld en tijd verspild te worden aan bureaucratie en ingewikkelde procedures.

Een belangrijke conclusie uit het inburgeringsonderzoek van de SP is dat 8 op de 10 docenten vindt dat de marktwerking leidt tot minder kwaliteit. Karabulut: “Het Keurmerk Inburgeren is volgens 8 op de 10 docenten geen garantie voor de kwaliteit. Maar in het onderwijs dient kwaliteit voorop te te staan. Dat betekent dat daaraan duidelijke eisen moeten worden gesteld.”

Liefst 9 op de 10 docenten vindt dat de marktwerking de arbeidsmarktpositie van docenten heeft verslechterd. De helft van de docenten die werkzaam zijn bij een particuliere taalaanbieder beoordeelt zijn arbeidsvoorwaarden als slecht, tegenover een derde van de bij een ROC werkzame docenten. Karabulut: “Docenten hebben recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en op meer inspraak over de inhoud van onderwijs. Ze moeten betrokken zijn bij het hele traject, vanaf de intake tot en met het examen. Dit moet niet langer worden overgelaten aan de wijsheid van commerciële partijen.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top