www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Wanbeleid Philadelphia: Bestuur en toezichthouders moeten opstappen (update)

14-01-2009 • De SP is geschokt door het vandaag verschenen rapport over de op één na grootste instelling voor gehandicaptenzorg Philadelphia. Philadelphia verkeert in grote financiële problemen door jarenlang wanbestuur. Kamerlid Renske Leijten: “Dat er problemen waren, was bekend, maar het rapport is ernstiger dan wij dachten. Ik eis dat Bussemaker het bestuur de laan uitstuurt, en met hen de Raad van Commissarissen die alles klakkeloos heeft goedgekeurd.”

Woensdag werd het rapport van het College Sanering Zorginstellingen, die de organisatie doorlichtte, openbaar gemaakt. Het rapport schetst een onthutsend beeld over hoe het bestuur opereerde. Leijten: “Er is projectontwikkelaartje gespeeld met zorggeld. De grootte van de instelling en het imago waren belangrijker dan de kwaliteit van zorg. Dit zijn zeer ernstige conclusies.”

Uit het rapport blijkt tevens dat de Raad van Commissarissen, onder voorzitterschap van de CDA-er Brinkman, het bestuur geen strobreed in de weg heeft gelegd. Leijten: “Deze Commissarissen moeten toezicht houden, en niet klakkeloos goedkeuren. Met dit rapport lijkt het me duidelijk dat ook de Raad van Commissarissen gefaald heeft en wat mij betreft gaan deze toezichthouders dezelfde weg als het bestuur.” Eerder eiste minister Klink dat het bestuur en toezichthouders van de Ijsselmeerziekenhuizen opstapten, nadat wanbestuur was aangetoond.

Op verzoek van Leijten debatteert de Kamer volgende week over de situatie bij Philadelphia. Leijten: “Ik wil van de staatssecretaris horen waarom zij het advies van het college van 16 december, om het bestuur van Philadelphia onder verscherpt toezicht te stellen, niet heeft opgevolgd. Ik ga er in ieder geval vanuit dat dit alsnog gebeurt, maar ik zal ervoor pleiten dat het bestuur en toezicht de laan uit worden gestuurd.”

Er zijn 11.000 mensen afhankelijk van de zorg van Philadelphia en er werken 9500 mensen. Er is een tekort van rond de 20 miljoen euro. Leijten: “Belangrijk is dat de zorg overeind blijft. Maaltijden moeten worden gekookt, huizen schoongemaakt en het personeel moet worden betaald. Het zou een ramp voor de mensen zijn als door wanbestuur hun zorg in gevaar komt. Dat mag niet gebeuren en de overheid moet daarvoor garant staan.”

Update: Inmiddels heeft een drietal van de Raad van Commissarissen - waaronder Brinkman - bekend gemaakt dat zij aftreden. Leijten: "Het was de enige conclusie die zij konden trekken. Ik neem aan dat het bestuur ook opstapt, en wanneer zij dat doen, ze zonder vertrekpremie zullen vertrekken."

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top