www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Verder onderzoek naar Nederlandse betrokkenheid gifgas noodzakelijk

10-05-2007 • SP-Kamerlid Krista van Velzen is verheugd over de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag in het hoger beroep tegen Frans van Anraat. Van Anraat kreeg 17 jaar vanwege medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. De regering had lange tijd het standpunt dat de zaak inmiddels verjaard was, maar mede door de inzet van Van Velzen werd van Anraat alsnog vervolgd.

Krista van VelzenNu de veroordeling van Van Anraat inmiddels een feit is, pleit Van Velzen er voor nu niet op de lauweren te rusten. Het SP-Kamerlid vindt dat er onderzocht moet worden wat het gedrag van de Nederlandse regering in de jaren '80 was, waar het om export van bestanddelen van chemische wapens gaat. Volgens de VN-wapeninspecteur Van Wolterbeek was immers maar liefst 45% van alle gifgaschemicaliën aan Irak in de jaren '80 afkomstig van Nederlandse ondernemers. De Nederlandse regering was toentertijd verdeeld over de beperking van levering van chemicaliën aan Irak. Uiteindelijk werd in 1985 een beperkte lijst van verboden stoffen opgesteld, hoewel al eerder meldingen waren gedaan dat Irak gifgassen tegen eigen bevolking inzette. Van Velzen: 'Het is goed dat deze chemicaliënhandelaar nu veroordeeld is, maar het zou ook goed zijn nu eindelijk helderheid te hebben over de balk in het oog van de overheid met betrekking tot haar eigen opereren in de jaren tachtig'.

Tevens pleit Van Velzen er opnieuw voor om de getroffen gebieden te ondersteunen. Tot nu toe heeft de regering het Stabiliteitsfonds, bedoeld om projecten voor wederopbouw na conflicten te steunen, niet in Iraaks Koerdistan ingezet. Wel is er steun gegeven aan burgerinitiatieven in de zuidelijke provincie Al Muthanna, waar Nederlandse soldaten hebben gewerkt in de jaren 2003 tot 2005. Van Velzen: "Het zou mooi zijn als de minister van Ontwikkelingssamenwerking ook aan deze gebieden steun wil geven. Het zou tevens een noodzakelijke bijdrage aan stabiliteit van het noorden van Irak zijn als nu, 19 jaar na de gifgasaanvallen op Halabja en andere Koerdische steden en dorpen, steun wordt geleverd aan de gezondheidszorg, de drinkwatervoorziening en het opruimen van de bodemvervuiling in de door gifgassen getroffen gebieden."

Vorig jaar vroeg de SP de regering om humanitaire programma's in het noorden van Irak te financieren voor het kleine bedrag van 100.000 euro per jaar. Dat werd geweigerd. "Ik hoop dat minister Koenders zich het leed wil aantrekken van de mensen die nog steeds kampen met de gevolgen van de gifgasaanvallen," aldus Van Velzen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top