www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Landelijke demonstratie tegen bezetting Irak

20-03-2004 • Op de Dam in Amsterdam is vandaag gedemonstreerd tegen de bezetting in Irak. De betogers willen vooral ook een einde aan de Nederlandse deelname aan de Amerikaans-Britse bezetting. Daarnaast pleiten ze voor zelfbeschikking van Irakezen en tegen de agressieve buitenlandpolitiek van de regering Bush.

De schattingen over het aantal deelnemers liepen uiteen van enkele honderden tot 3000. Vanaf 13:00 uur verzamelden zich mensen op de Dam. Ondanks de regen en zware wind liep het plein toch vrij snel vol. Rond 14:00 uur meldde de politiescanner dat het openbaar vervoer rond de Dam door de toeloop plat lag. Even later liep de stoet de Raadhuisstraat in om via Rozengracht, De Clerqstraat, Bilderdijkstraat, Kinkerstraat, Marnixstraat, Rozengracht en Raadhuisstraat weer terug te keren op de Dam.

De betoging was georganiseerd door het Platform tegen de ‘Nieuwe Oorlog’, waar ook de SP deel van uitmaakt, in samenwerking met Iraaks Platform Nederland. De demonstratie was onderdeel van een wereldwijd protest tegen de aanval op- en bezetting van Irak. Het was zaterdag precies een jaar geleden de aanval op Irak werd ingezet door de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

In Londen beklommen anti-oorlogsdemonstranten van Greenpeace zaterdag de befaamde Big Ben. De klimmers ontvouwden een spandoek met de tekst ‘Time for Truth’ (tijd voor de waarheid). Ook in Nederland wordt de roep om openheid over de aanloop naar de oorlog steeds luider. Deze week werd een burgerinitiatief gelanceerd om de Nederlandse regering te dwingen met de billen bloot te gaan. Op de website www.openheidoverirak.nl kunt u de oproep ondersteunen.

Aanleiding
Direct nadat de Amerikaanse regering opriep tot de ‘oorlog tegen het terrorisme’, heeft het Platform tegen de ‘Nieuwe Oorlog’ gewaarschuwd voor de gevolgen. Militaire acties maken geen einde aan het terrorisme. De ontwikkelingen in Afghanistan en Irak maken dat duidelijk. De Amerikaanse ‘preventieve oorlogen’ versterken het vijandsbeeld dat islamitische en westerse bevolkingsgroepen van elkaar hebben. En in tal van westerse landen worden burgerrechten ingeperkt. Oorlog, vernedering en onderdrukking versterken de voedingsbodem van het terrorisme. Deze moeten we juist wegnemen. In dat kader moet Israël de bezetting van de Palestijnse gebieden beëindigen.

Op 20 maart 2003 viel de Amerikaans-Britse coalitie Irak aan. Deze oorlog en de bezetting van Irak zijn in strijd met het internationaal recht. Beweerde rechtvaardigingen blijken onjuist. Er zijn geen massavernietigingswapens aangetroffen. Evenmin is Iraakse steun aan het internationaal terrorisme aangetoond. Irak is door de oorlog in chaos en onveiligheid gedompeld. De bezettingsmacht voldoet dus niet aan haar volkenrechtelijke verplichting. Aan deze toestand moet zo snel mogelijk een einde worden gemaakt. De Iraaks regeringsraad moet in staat worden gesteld om zelf te zorgen voor de veiligheid. Dit kan zo nodig met de hulp van buitenlandse troepen. Verder moet er op korte termijn een democratisch gekozen regering komen. Daarbij moeten de belangen van de diverse minderheden in Irak gewaarborgd zijn.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top