www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

PVV: Gedogen tegen welke prijs?

05-04-2012 • In de anderhalf jaar dat de regering Rutte bestaat, heeft gedoogpartner PVV bijna 200 keer anders gestemd dan op basis van haar verkiezingsprogramma kon worden verwacht. Dat schrijven Arjan Vliegenthart en Tijmen Lucie van het Wetenschappelijk Bureau van de SP in de brochure Gedogen, tegen welke prijs? Aan de vooravond van een mogelijk akkoord over nieuwe bezuinigingsmaatregelen biedt de brochure een kort en helder overzicht van welke prijs de PVV al betaald heeft in haar gedoogrol.

Arjan VliegenthartVolgens Arjan Vliegenthart, directeur van het Wetenschappelijk Bureau, maakt Wilders en zijn PVV een opmerkelijke ontwikkeling door: 'Toen Wilders uit de VVD stapte, positioneerde hij zich rechts van de liberalen. Wilders pleitte onder meer voor de afschaffing van het minimumloon en een versoepeling van het ontslagrecht. Tijdens de laatste verkiezingen liet hij echter een sociaal geluid horen: het ontslagrecht moest intact blijven, net als het minimumloon. Hij maakte zelfs van de verhoging van de AOW-leeftijd het enige breekpunt. Dat mag, je kunt het zelfs voortschrijdend inzicht noemen. Maar anderhalf jaar later zien we dat Wilders terug bij af is. Hij gedoogt een zeer rechts kabinet en slaagt er niet in zijn beloften op sociaal gebied waar te maken. Een nieuw akkoord met VVD en CDA lijkt tot nog meer gebroken beloften te zullen leiden. Dat zal Wilders toch ooit aan de kiezer moeten uitleggen. Tot nu toe zwijgt hij over de prijs die de PVV voor het gedogen betaalt. In het parlement legt hij geen verantwoording af, en buiten de Kamer moeten we het doorgaans doen met 140 tweettekens.'

Gedogen tegen welke prijs?Dat de PVV stelselmatig anders stemt dan in haar verkiezingsprogramma beloofd werd, noemen Vliegenthart en Lucie zorgelijk: 'Regeren in Nederland is compromissen sluiten. Daar is ook niets mis mee. Maar ook op punten waarover geen afspraken zijn gemaakt in het regeer- en gedoogakkoord, doet de PVV anders dan zij beloofd heeft. Denk aan het aanpakken van de topinkomens in de (semi-)publieke sector en de marktwerking in de zorg. Daar had de PVV haar handen vrij, maar stemt zij anders dan wat zij aan haar kiezers heeft voorgespiegeld. Het resultaat is ontnuchterend voor degenen die Wilders en de zijnen zagen als voorvechters voor de verzorgingsstaat. In de praktijk gaat de PVV keer op keer mee met rechtse maatregelen die Wilders juist beloofd had te verhinderen.'

De brochure PVV: gedogen tegen welke prijs? is een publieksversie van het permanent onderzoek van het Wetenschappelijk Bureau van de SP naar de woorden en daden van gedoogpartner PVV.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top