www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Vroeg of laat: Asbest

31-01-2012 • April 1999: De leden Poppe (SP) en Schreijer-Pierik (CDA) verzoeken de regering een inventarisatieplicht voor asbest naar de Kamer te sturen. Door tegenstemmen van PvdA, VVD en D66 is deze motie niet aangenomen.

Negen jaar later, 31 maart 2008
Antwoord van minister Cramer (PvdA) op Kamervragen van het lid Poppe over asbest op scholen, nadat gebleken was dat er zeker al tien asbestslachtoffers te betreuren zijn.
Vraag: Bent u bereid alle basisscholen die nog niet zijn geïnventariseerd op asbest verplicht te laten inventariseren en, indien nodig, te laten saneren?
Antwoord: Het is de wettelijke plicht volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit dat werkgevers een risico-inventarisatie en -evaluatieanalyse (een zogeheten RI&E) uitvoeren om te bepalen welke risico’s er in de arbeidssituatie voor de werknemers zijn. (…) Aangezien vanuit de arbeidsomstandighedenwetgeving de wettelijke verplichting voor een asbestinventarisatie en eventuele verwijdering bij de werkgevers ligt, zal ik geen aanvullende stappen ondernemen. De minister bleef dus gewoon de andere kant op kijken.

Na vele debatten en voorstellen tot actief asbest bestrijden gaat er iets gebeuren.

Twaalf jaar later, 31 mei 2011
De Tweede Kamer wil dat voor 1 juli 2012 alle scholen gebouwd vóór 1994 zijn geïnventariseerd op asbest. De overheid roept op om mee te werken aan de landelijke asbestinventarisatie van schoolgebouwen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top