www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten

Nieuwsberichten van de SP

Zorgakkoord biedt geen oplossing voor kaalslag langdurige zorg

17-04-2014 'Dit zorgakkoord maakt dat D66, ChristenUnie en SGP verantwoordelijk zijn voor 90% van de oorspronkelijke afbraakplannen voor de zorg. Ook met dit akkoord worden ouderen gedwongen te verhuizen en gaan de verzorgingshuizen dicht.' Dat zegt SP-leider Emile Roemer in reactie op het zorgakkoord dat het kabinet en gedoogpartijen deze week gesloten hebben. 'Tegelijk wordt de deur opengezet voor meer macht voor zorgverzekeraars. Een heel gevaarlijk ontwikkeling want keuzevrijheid en goede zorg zijn er straks alleen nog maar voor mensen die het kunnen betalen. Dit akkoord is een potje koehandel dat het kabinet vooruit helpt, maar patiënten, gehandicapten en ouderen in de steek laat. Meer macht voor zorgverzekeraars leidt tot dure schaalvergroting, meer bureaucratie en minder zorg in de regio,' aldus Roemer.

> Lees verder…

Pomphouders in actie

Draai accijnsverhogingen nu terug om nog meer leed te voorkomen

17-04-2014 SP-Kamerlid Arnold Merkies wil dat het kabinet zo snel mogelijk de accijnsverhogingen terugdraait om meer leed onder pomphouders in de grensstreek te voorkomen. Uit onderzoek van diverse belangenorganisaties, waaronder Bovag, en een eigen steekproef van de SP, blijkt dat de omzet van de pomphouders in de grensstreek sinds de accijnsverhoging van 1 januari 2014 flink is gedaald.

> Lees verder…

Van Gerven: economie hoort niet centraal in natuurbeleid

16-04-2014 Het natuurbeleid van staatssecretaris Dijksma is zo zacht als een pakje boter en biedt vrij spel voor economische belangen. Dat zegt SP-Kamerlid Henk van Gerven in reactie op de natuurvisie die Dijksma presenteerde. 'De natuur moet ruimte bieden aan de economie, dat is alles waar ze oog voor heeft.'

> Lees verder…

Europees Parlement weigert uitbuiting en verdringing van werknemers aan te pakken

16-04-2014 Vandaag heeft het Europees Parlement het akkoord met de Raad van ministers bekrachtigd over een nieuwe wet die misbruik van detachering van werknemers in de Europese Unie moet tegengaan. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘De huidige Europese regels over detachering laten veel ruimte voor uitbuiting en verdringing op de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om illegale praktijken, maar ook om een handig gebruik van de bestaande wettelijke mogelijkheden. Ik heb tegen deze wet gestemd, omdat deze geen garantie biedt voor gelijk loon voor gelijk werk. Bovendien worden de controles op illegale praktijken eerder beperkt dan versterkt. Hier heeft het marktfundamentalisme het gewonnen van de bescherming van werknemers. Het is teleurstellend te zien dat de Groenen en ook een deel van de sociaaldemocraten ingestemd hebben met de wet.’

> Lees verder…

Van Bommel wil onderzoek naar Turkse betrokkenheid bij oorlog in Syrië

15-04-2014 SP-Kamerlid Van Bommel vindt dat er een onafhankelijk, internationaal onderzoek moet komen naar de mogelijke Turkse betrokkenheid bij de oorlog in Syrië. Van Bommel: ‘Er zijn al veel berichten naar buiten gekomen over de rol die Turkije speelt in de oorlog in buurland Syrië. Het is hoog tijd dat de onderste steen nu eindelijk boven komt zodat de omvang en de aard van deze steun duidelijk wordt. Morgen zal ik minister Timmermans vragen internationaal onderzoek te bepleiten.’

> Lees verder…

Teeven experimenteert met veiligheid

15-04-2014 SP-Kamerlid Nine Kooiman is kritisch op de voorstellen van staatssecretaris Teeven om criminelen met een enkelband op de bank te zetten en te bezuinigen op de veiligheid van de Nederlandse samenleving.

> Lees verder…

Mansveld moet nu kiezen voor samenvoegen NS en Prorail

15-04-2014 SP-Kamerlid Eric Smaling verwijt staatssecretaris Mansveld dat ze niet voor altijd afrekent met de harde knip tussen de twee spoorbedrijven NS en ProRail. Ook bepleit de SP – in een debat over het spoor dat vanmiddag gevoerd wordt – dat de regionale spoorlijnen op termijn weer bij het hoofdrailnet van de NS worden gevoegd.

> Lees verder…

Van Nispen: Bescherm huurders beter tegen huisuitzettingen

15-04-2014 SP-Kamerlid Van Nispen heeft samen met de PvdA aandacht gevraagd voor de belangen van huurders die te maken krijgen met de gedwongen verkoop van hun huis als de eigenaar de hypotheek niet meer kan betalen. Door deze gedwongen verkoop via een zogenaamde executieveiling verliezen zij namelijk hun huurrecht. Minister Opstelten van Veiligheid & Justitie wilde huurders maar 3 maanden de tijd geven om een nieuwe woning te vinden.

> Lees verder…

Halfslachtig besluit Europees Parlement over transparantieregister

15-04-2014 Vandaag stemde het Europees Parlement over de evaluatie van het transparantieregister. Via dit register moeten lobbyisten openheid van zaken geven, als ze zich in hun activiteiten onder meer richten op de Europese Commissie of het Europees Parlement. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Nu is het register vrijwillig. Het Europees Parlement (EP) heeft zich al eerder uitgesproken voor een verplicht register, maar hoewel het EP daar nog steeds voorstander van zegt te zijn, zijn alle voorstellen om dit snel te realiseren vandaag verworpen. Dit is daarom een gemiste kans. Pas in 2017 zal het register opnieuw worden geëvalueerd en tot die tijd zitten we opgescheept met een halfbakken instrument.’

> Lees verder…

Eurocommissaris Kallas laat Nederlandse chauffeurs in de kou staan

15-04-2014 Vanmorgen hebben Europarlementariërs van alle grote fracties onder leiding van SP-Europarlementariër Dennis de Jong een gesprek gehad met Eurocommissaris van transport Kallas. Daarbij heeft De Jong een eerste serie protestbrieven van Nederlandse, Belgische en Deense vrachtwagenchauffeurs overhandigd. Het gesprek volgt op het gisteren verschenen rapport van Eurocommissaris Kallas waarin de situatie in de transportsector wordt doorgelicht. De Jong: ‘Het rapport is beneden ieder peil. De Commissie vertrouwt erop dat de lonen in Europa naar elkaar toegroeien. Met andere woorden, de Nederlandse chauffeur moet maar genoegen nemen met de helft van zijn/haar salaris. Het rapport erkent de sociale problemen, maar ziet daarin geen beletsel om het binnenlands wegvervoer te liberaliseren. Kallas bevestigde dat de Commissie zelf nog geen liberaliseringsvoorstel doet, maar hij heeft een jaar lang ook geen enkele stap gezet om de wantoestanden in het wegvervoer aan te pakken.’

> Lees verder…

Niet meer naar de rechter kunnen door verhogingen griffierechten

14-04-2014 Door de verhoging van de griffierechten worden drastisch minder zaken aan de rechter voorgelegd door burgers en bedrijven. Uit onderzoek van de Raad voor de rechtspraak blijkt dit verband nog sterker dan al werd gedacht. Ook blijkt dat de griffierechten in Nederland zodanig hoog zijn dat dit slecht is voor de economie. SP-Kamerlid Van Nispen roept daarom minister Opstelten naar de Kamer: ‘Als zaken puur om financiële redenen niet meer aan de rechter worden voorgelegd, dan blijft onrecht voortbestaan. Dat moet de minister van Justitie niet toestaan.’

> Lees verder…

Week van de waarheid voor transparantie in het Europees Parlement

14-04-2014 Deze week wordt duidelijk of het Europees Parlement serieus werk maakt van transparantie of dat alle uitlatingen hierover vooral verkiezingsretoriek zijn. Op 14 april vraagt lobbywaakhond ALTER-EU alle kandidaat Europarlementariërs kleur te bekennen: tekenen zij de pledge voor meer transparantie of niet? Als SP-eurofractie zullen we dit nauwkeurig bijhouden en hierover blijven rapporteren. Zo wordt duidelijk welke kandidaten echt werk willen maken van transparantie. Op dinsdag stemt het EP over de evaluatie van het transparantieregister. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Het huidige register is onvolledig en nog veel lobbyisten hebben zich niet geregistreerd. Daarom heb ik een aantal aanscherpingen voorgesteld, waaronder de verplichting voor Europese ambtenaren alleen nog contact te hebben met geregistreerde lobbyisten’. Tenslotte wordt het ook de week, waarin duidelijk wordt of de voorzitter van het EP, Martin Schulz, kan aanblijven nadat hij eerder heeft geprobeerd zaken in de doofpot te stoppen die zijn eigen integriteit betreffen.’

> Lees verder…

Miljardenbezuinigingen zorg leiden tot ongelukken

12-04-2014 De miljardenbezuinigingen die dit kabinet wil doorvoeren op de zorg gaan leiden tot ongelukken. Dat maakten honderden medewerkers in de zorg vandaag duidelijk in Den Haag. Leden van vakbond AbvaKabo FNV organiseerden vandaag het vandaag het grote zorgdebat. In 2015 wil het kabinet nieuwe zorgwetten invoeren waarbij de gemeenten en de zorgverzekeraars meer taken krijgen en de AWBZ verdwijnt. ‘Stel deze zorgwetten uit en zorg dat mensen het recht op zorg behouden als de gemeenten meer verantwoordelijkheden krijgen,’ betoogde SP-Kamerlid Henk van Gerven. Ook pleitte hij opnieuw voor uitstel van invoering van de wetten.

> Lees verder…

Overig nieuws

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP:

SP Nieuws
Studio SP
top