www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: In de media

SP doet het goed bij de sportliefhebbers

ARNHEM - De verschillen in standpunten van politieke partijen over de sport zijn minimaal. Toch weet de SP veruit het best te scoren bij de bezoekers van de website van NOC*NSF.

"Dat zal er vooral mee te maken hebben dat die partij met expliciete, heldere reacties is gekomen op onze stellingen", verklaart Erwin te Bokkel, die namens NOCNSF de politieke standpunten inventariseerde.

In eerste aanleg dacht hij dat simpel te doen door de verkiezingsprogramma's naast elkaar te leggen. Maar daar werd de NOCNSF-medewerker vrolijk noch wijzer van.

De meeste sportpassages in de verkiezingsprogramma's waren te beknopt om er een oordeel over te kunnen vormen. PvdA, CDA en SP hebben enkele duidelijke standpunten in hun programma's, Groen Links, VDD en D'66 veel vager, terwijl LPF in de ogen van NOCNSF niets over sport heeft te melden.

Dus besloot NOC*NSF zelf een elftal stellingen te formuleren en de woordvoerders van de partijen te vragen daarop te reageren. Te Bokkel: "In eerste instantie hadden we wel gehoopt dat er wat meer variatie in de antwoorden zou zitten, maar dat viel toch tegen. Ze zijn het allemaal overal behoorlijk mee eens."

De stellingen komen in hoofdlijnen neer op de vergroting van de rol van sport in de samenleving, met name het onderwijs, en het ondersteunen van de begeleiding van topsporters.

Die stellingen staan nu ook op de site van NOCNSF. Bezoekers kunnen er ook op reageren. Gepolst wordt nu hoe de meningen van de bezoekers overeenkomen met die van de politieke partijen. Voor de reacties kan de bezoeker kiezen uit de antwoorden zoals die door de zeven grootste partijen (CDA, PvdA, VVD, LPF, D'66, Groen Links en SP) zijn gegeven, overigens zonder te weten welk antwoord van welke partij is. Aangezien de bezoekers van deze site sportliefhebbers zijn, mag volgens Te Bokkel gevoeglijk de conclusie worden getrokken dat de partij die hier hoog scoort ook het beste voor heeft met de sport.

Dinsdag werd de site geopend. Aan het eind van de dag bleek dat bij de eerste 500 bezoekers de SP voor 30% de antwoorden geeft zoals die door de sportliefhebbers worden gewenst. De VVD blijft rond de 15% steken, terwijl de vijf andere partijen 10 of 11% scoren, waarbij overigens de bewaarders van het gedachtengoed van Pim Fortuyn steeds de rode lantaarn dragen.

Te Bokkel: "Wat je nu goed ziet is dat de sport een grote sprong maakt op de politieke ladder. Maar voor ons is duidelijk dat er voor de sport in de politieke programma's nog veel winst te behalen valt."

Dit artikel verscheen op 9 januari 2003 in De Gelderlander

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top