nieuws

Auto’s, drank en geld van bedrijven voor EU-voorzitters moet stoppen

Jasper van Dijk

Uit een bericht van Politico blijkt dat er weinig regels zijn voor het aannemen van giften van bedrijven voor de voorzitters van de EU. Het voorzitterschap rouleert halfjaarlijks tussen de Europese landen. Zweden is de huidige voorzitter en juist daar gaat de deur wagenwijd open voor bedrijven om evenementen met bobo’s ‘te sponsoren’. In de praktijk betekent deze sponsoring dat bedrijven drank, auto’s en cash geld weggeven.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk heeft Kamervragen gesteld aan minister Hoekstra: ‘Het is toch belachelijk dat grote bedrijven én Europese landen zo schaamteloos opereren. Dit soort dingen zijn precies de zaken waardoor mensen vertrouwen verliezen in de EU en geef ze eens ongelijk. Hier moet heel snel een einde aan komen en Nederland moet daar het voortouw in nemen. En als Nederland binnenkort het voorzitterschap overneemt, dan moet er absoluut geen millimeter speelruimte zijn voor bedrijven om dit soort geintjes uit te kunnen halen.’

  1. Wat vindt u ervan dat Zweden tijdens het EU-voorzitterschap mogelijkheden biedt voor sponsoring van het voorzitterschap door bedrijven? Kunt u uw antwoord toelichten? 
  2. Deelt u de mening dat inmenging door grote bedrijven op Europese besluitvorming onacceptabel is? Kunt u uw antwoord toelichten? 
  3. Deelt u de mening dat sponsoring van EU-voorzitterschap door bedrijven schadelijk is voor het vertrouwen in de Europese besluitvorming? Kunt u uw antwoord toelichten? 
  4. Bent u bereid uw Zweedse ambtsgenoot en de voorzitter van de Europese Raad aan te spreken op deze openstelling voor sponsoring door bedrijven? Zo nee, waarom niet? 
  5. Deelt u de mening dat het waarborgen van de integriteit van Europese besluitvorming boven het «drukken van de kosten» van het EU-voorzitterschap moet worden gesteld? 
  6. Wilt u toezeggen dat bij het komende Nederlandse EU-voorzitterschap deze vormen van sponsoring niet zijn toegestaan? Zo nee, waarom niet?

Betrokken SP'ers