nieuws

Onderzoek steun aan Syrische oppositie bevestigt: Kamer werd voorgelogen

Jasper van Dijk

'Het onderzoek over Nederlandse steun aan de Syrische oppositie onderstreept wat de SP en diverse media al eerder zeiden: de Kamer is voorgelogen', zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk in reactie op het rapport van de commissie Cammaert. De regering was niet eerlijk over het steunprogramma dat wel degelijk in strijd was met het internationaal recht en het non-interventiebeginsel: 'Sommige onderdelen van de steun overschrijden op beperkte schaal de ondergrens van het geweldsverbod.'

De steun aan de Syrische oppositie werd in 2015 verkocht als een 'civiel programma' aan de gematigde Syrische oppositie. In werkelijkheid was de regering onvoldoende op de hoogte om zulke stellige uitspraken te kunnen doen. De commissie bevestigt nu dat het ministerie de indruk wilde wekken van controle, terwijl daar in werkelijkheid geen sprake van was. Het OM bepaalde al eerder dat Nederland pick-up trucks leverde aan een terroristische groepering. De commissie oordeelt dan ook dat de regering 'weinig realistisch' was en 'grote risico’s' nam.

'Voor de zoveelste keer blijkt dat de regering de Kamer onvolledig en onjuist informeerde', Van Dijk wil dan ook snel een debat met minister Hoekstra: 'Het onderzoek liegt er niet om, dus het minste wat Hoekstra kan doen is excuses aanbieden. Als de regering de Kamer eerlijk had ge├»nformeerd, was dit steunprogramma er nooit gekomen.'

Betrokken SP'ers