Leijten: Verlaag de rekening en pak de zeggenschap over onze energie terug

Renske Leijten

Bijna de helft van de Nederlanders zet de verwarming lager of zelfs helemaal niet meer aan, ook nu de temperatuur buiten flink daalt. Veel mensen komen in de problemen door de gestegen kosten. De SP vindt dat er compensatie moet zijn voor huishoudens, maar het huidige prijsplafond is niet de oplossing. Daarom komt SP-Kamerlid Renske Leijten met voorstellen om dit op een eerlijke manier te doen. Leijten: 'Wat er nu ligt is een financiĆ«le hangmat voor energieleveranciers die zijn weerga niet kent. We gaan miljarden van ons belastinggeld overmaken aan energieleveranciers, waarbij het nog onduidelijk is of het nou om €11,2 miljard gaat, om €23,5 miljard, of misschien wel om €40 miljard. Het kapitalisme overleeft altijd met geld van de belastingbetaler.'

De SP vindt het onrechtvaardig om belastinggeld van mensen te gebruiken om winsten van energiebedrijven te financieren. Er is geen enkele transparantie over hoe energieprijzen tot stand komen, maar er is nu wel de garantie dat we winsten financieren met ons geld. Daarom wil de SP weten hoe de tarieven worden vastgesteld en stelt de SP een verbod voor op winst voor energieleveranciers gedurende het prijsplafond. Ook mogen de tarieven gedurende het prijsplafond niet worden verhoogd.

Verder stelt de SP voor om geen voorschot aan energieleveranciers te betalen, maar pas wanneer de werkelijke kosten zijn getoetst. Zij kunnen namelijk door hun prijzen te verhogen gratis lenen van de belastingbetaler en de afrekening komt pas in juli 2025. Het energieplafond is bedoeld om te zorgen dat mensen niet in de problemen komen. Maar er wordt meer gekeken naar de belangen van bedrijven dan van mensen. Terwijl energieleveranciers miljarden subsidie krijgen, is het nog steeds mogelijk om huishoudens af te sluiten van energie als ze de rekening niet meer kunnen betalen. De SP wil dit verbieden, want niemand mag afgesloten worden van energie.

Daarnaast moet de Nederlandse Staat een eigen energieleverancier beginnen, omdat nu ook de ACM pleit voor een 'veilige haven' in geval van faillissementen. Omdat de energievoorziening is geprivatiseerd hebben we geen grip, controle of toezicht op de energiemarkt meer. Dit is een eerste stap om zeggenschap terug te krijgen over onze energie. Wij willen dat onze energie wordt genationaliseerd en de rekening wordt verlaagd.

 

De volkspetitie van de SP is al ruim 80 duizend keer getekend. Teken ook op sp.nl/volkspetitie

 

Betrokken SP'ers