nieuws

Tiny Kox lijsttrekker voor de SP Eerste Kamer

Tiny Kox

De SP draagt Tiny Kox uit Tilburg opnieuw voor als lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen in 2023. De kandidatencommissie vindt de huidige nestor van de Senaat de beste kandidaat om de SP-lijst weer aan te voeren: 'Tiny Kox laat al sinds 2003 zien dat je als senator in de Eerste Kamer het verschil kunt maken. Of het nu gaat om de huren te bevriezen of de kinderarmoede aan te pakken. Ook over de grens is hij een van de meest actieve Nederlandse Kamerleden. Zijn ervaring, gedrevenheid en grote netwerk in binnen- en buitenland zijn in deze onzekere tijd harder nodig dan ooit. We hebben daarom alle vertrouwen in hem als onze lijsttrekker,' zegt Jannie Visscher, voorzitter van de kandidatencommissie en de SP.

Tiny Kox (1953) is sinds 2003 lid van de Eerste Kamer. Vanaf begin van dit jaar is hij daarnaast de gekozen voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Daarin werken de parlementen uit 46 Europese landen samen op het gebied van rechtsstatelijkheid, mensenrechten en democratie.

De huidige leden van onze Eerste Kamerfractie, oud-gedeputeerde Rik Janssen en hoogleraar geopolitiek Bastiaan van Apeldoorn, staan op 2 en 3. Hoogste nieuwkomer is Nine Kooiman. Zij is voormalig lid van de Tweede Kamer en nu bondssecretaris van de Nederlandse Politiebond. Arda Gerkens, die ook in de huidige fractie zit completeert de top-5 van de lijst. De plekken 6 tot en met 10 worden ingenomen door Lies van Aelst (fractievoorzitter Staten Zuid-Holland), Frank Futselaar (oud-Tweede Kamerlid), Mariska ten Heuw (voormalig wethouder in Hengelo), Mathijs ten Broeke (oud-wethouder Zutphen) en Anna de Groot (raads- en Statenlid en eerder wethouder in Zaanstreek). De rest van de lijst bestaat uit tien regionaal actieve en bekende SP'ers. Als lijstduwers fungeren Hennie Hemmes (voormalig wethouder Pekela) en Peter van Zutphen (wethouder Heerlen).

Tiny Kox is vereerd met zijn voordracht en met de samenstelling van kandidatenlijst: 'De Eerste Kamer staat voor heel belangrijke beslissingen, die mensen raken. Elke wet heeft goedkeuring van de Eerste Kamer nodig. De regering heeft op voorhand geen meerderheid. Dus kunnen we het verschil maken en slechte voorstellen tegenhouden. Als we niks doen aan de chaos in de energievoorziening, komt er echt geen oplossing voor de prijsexplosies. De SP voert overal actie tegen de gestegen prijzen. De volkspetitie, die oproept tot het nationaliseren van de energiebedrijven, is al ruim 60 duizend keer getekend. Daar wil ik me ook in de Eerste Kamer sterk voor maken. Het privatiseren van onze energie was fout. We hebben ons daar altijd tegen verzet. Onze energie is een basisvoorziening die in publieke handen hoort. Dat geldt ook voor andere voorzieningen, die ten onrechte uit handen van de samenleving zijn gegeven. De Eerste Kamer kan eraan bijdragen de democratische controle terug te krijgen. Wij weten hoe dat kan – de kiezers kunnen ervoor zorgen dat het ook gaat gebeuren!'

De nieuwe Eerste Kamer wordt eind mei 2023 gekozen door de leden van Provinciale Staten. Die worden in maart gekozen. De kandidatenlijst wordt op 25 maart 2023 definitief vastgesteld door de partijraad van de SP.

 

Voordracht kandidatenlijst Eerste Kamer

Voordracht van het partijbestuur aan de partij voor de kandidatenlijst Eerste Kamerverkiezingen 2023

1. Tiny Kox (1953, Tilburg)

Tiny Kox was van 2003 tot begin 2022 fractievoorzitter van de SP in de Eerste Kamer. Sinds januari 2022 is hij gekozen als voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Daarvoor was hij al sinds 2007 voorzitter van de fractie van Europees Verenigd Links in de Parlementaire Assemblee. Van 1994 tot 2003 was hij algemeen secretaris van de SP en van 1982 tot 1999 fractievoorzitter in de gemeenteraad van Tilburg.

2. Rik Janssen (1957, Wassenaar)

Rik Janssen is de huidige fractievoorzitter van de SP in de Eerste Kamer. Rik is jurist. Hij was van 2011 tot 2019 gedeputeerde voor de SP in Zuid-Holland. Tot zijn verantwoordelijkheid behoorden onder andere milieu en water. Daarvoor was hij korte tijd lid van de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer is Rik verantwoordelijk voor de thema's infrastructuur, waterstaat en omgeving en justitie & veiligheid en voerde hij onder andere het woord over de Omgevingswet, corona en stikstof. Rik maakt deel uit van het partijbestuur van de SP.

3. Bastiaan van Apeldoorn (1970, Haarlem)

Bastiaan van Apeldoorn is lid van de Eerste Kamer sinds 2015. Daar is hij voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, en ondervoorzitter van de commissie voor Europese Zaken. Daarnaast is hij woordvoerder financiën en onderwijs, cultuur & wetenschap. Bastiaan is sinds 2018 hoogleraar Mondiale Politieke Economie en Geopolitiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij maakt deel uit van het partijbestuur van de SP.

4. Nine Kooiman (1980, Utrecht)

Nine Kooiman begon haar loopbaan in de jeugdzorg. Vervolgens was zij van juni 2010 tot eind maart 2018 lid van de Tweede Kamer en woordvoerder op het gebied van veiligheid, zorg, jeugdzorg en gevangeniswezen. Zij kwam daar op voor de belangen van het personeel van instellingen en penitentiaire inrichtingen. Sinds 1 juni 2018 is Nine bondssecretaris van de Nederlandse Politiebond (NPB). Zowel binnen als buiten haar eigen SP-afdeling maakte zij onderdeel uit van onderzoeks- en adviescommissies.

5. Arda Gerkens (1965, Haarlem)

Arda Gerkens is sinds 2013 lid van de Eerste Kamer en is daar woordvoerder economische zaken en klimaat, landbouw, natuur & voedselkwaliteit, koninkrijksrelaties en volksgezondheid, welzijn en sport. Zij is tevens eerste ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Daarnaast is Arda lid van de Commission on Human Rights of Parlementarians van de Interparlementaire Unie (IPU). Gerkens was van 2002 tot 2010 lid van de Tweede Kamer. Arda startte als lerares Nederlands en heeft daarna in het sociaal cultureel jongerenwerk en als hoofd personeelszaken bij Vereniging Milieudefensie gewerkt. Vanaf 2015 is Arda directeur-bestuurder bij Expertisebureau Online Kindermisbruik.

6. Lies van Aelst (1988, Gorinchem)

Lies van Aelst is historicus en sinds september 2022 directeur van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies. Ook is zij promovenda aan de Universiteit Utrecht en was ze eerder werkzaam als senior programmamanager en onderzoeker bij de Wethoudersvereniging. Ze is Statenlid in Zuid-Holland sinds 2007 en was ook raadslid in Gorinchem. In de Staten is Lies woordvoerder milieu, vervoer, dierenwelzijn, vergunningen en handhaving.

7. Frank Futselaar (1979, Zwolle)

Frank Futselaar heeft zich in de periode 2017-2021 als woordvoerder landbouw en natuur in de Tweede Kamer ingezet voor bovenal een groener Nederland, en als woordvoerder hoger onderwijs voor terugkeer van de basisbeurs. Daarvoor heeft hij gewerkt als beleidsmedewerker voor de Europese fractie van de SP. Ook was Frank lid van de Zwolse gemeenteraad en van Provinciale Staten van Overijssel. Na de laatste Tweede Kamerverkiezingen is hij teruggekeerd naar het onderwijs als docent Creative Business, Hogeschool Saxion te Zwolle, vanaf april 2021.

8. Mariska ten Heuw (1971, Hengelo)

Mariska ten Heuw is sinds haar 17e actief voor de SP. In 1998 werd ze raadslid in Hengelo en in 2006 fractievoorzitter. Ze werd in 2010 de eerste SP-wethouder in Hengelo wat ze 12 jaar lang heeft mogen doen. Daar heeft ze als verantwoordelijke voor sociale zaken en financiën ervoor kunnen zorgen dat Hengelo sociaal bleef. Tijdens haar periode als wethouder was zij ook actief in bestuurscommissies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Naast haar politieke werk heeft ze bij meerdere gemeenten in Twente gewerkt als beleidsadviseur. Sinds dit jaar werkt Mariska als adviseur bij het samenwerkingsplatform Sociaal Domein van de VNG en de Rijksoverheid.

9. Mathijs ten Broeke (1990, Zutphen)

Mathijs ten Broeke is momenteel woordvoerder bij de Nederlandse Woonbond. In de periode 2018-2022 was hij als wethouder in Zutphen verantwoordelijk voor zorg, wonen en cultuur. Onder zijn verantwoordelijkheid is de marktwerking in de huishoudelijke zorg teruggedrongen. Ook was Mathijs actief bij de jongerenvereniging van de SP, fractievoorzitter in de gemeenteraad en werkte hij voor de SP-fractie in het Europese Parlement.

10. Anna de Groot (1956, Wormerveer)

Anna de Groot werd actief in de SP als organisatiesecretaris van de afdeling Zaanstreek. In de periode 2002 – 2010 was ze raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Zaanstad. Van 2010 tot 2014 was Anna wethouder in de gemeente Wormerland. Vanaf 2015 zat ze vier jaar in Provinciale Staten van Noord-Holland. Sinds 2021 is ze weer Statenlid. In de Staten hield ze zich eerder bezig met ruimte en wonen en nog steeds met natuur, landbouw, gezondheid en met economie, financiën en bestuur. Vanaf maart 2022 is Anna tevens fractievoorzitter van de SP-gemeenteraadsfractie in Zaanstad.

11 Nurettin Altundal (1966, Oss)

12 Ger van Unen (1959, Kloosterzande)

13 Fenna Feenstra (1970, Garrelsweer)

14 Tjitske Hoekstra (1965, Rutten)

15 Jannie Drenthe (1952, Assen)

16 Aldo Schelvis (1990, Leeuwarden)

17 Alexander Vervoort (1979, Belfeld)

18 Marij Feddema (1958, Lent)

19 Hennie Hemmes (1955, Oude Pekela)

20 Peter van Zutphen (1955, Heerlen)

Betrokken SP'ers