nieuws

Kamer steunt SP: Weer cashende uitzendbureaus uit het onderwijs

Dinsdag steunde de Kamer een voorstel van de SP en GroenLinks dat ervoor moet zorgen dat uitzendbureaus niet meer hun weg naar scholen weten te vinden. Samen met het onderwijs moet de overheid regionale invalpools gaan starten, zodat scholen niet langer vastzitten aan peperdure uitzendkrachten. SP-Kamerlid Peter Kwint: ‘Het lerarentekort wordt aangejaagd door dit soort uitzendbureaus. Dat die nu uit het onderwijs gejaagd gaan worden betekent dat geld voor docenten in de toekomst beter besteed zal worden.’

Al jaren is de massale inzet van uitzendkrachten de SP een doorn in het oog. Zo is het uurtarief niet alleen veel hoger dan voor een reguliere docent, uitzendkrachten doen vaak ook geen teamtaken zoals oudergesprekken of rapportvergaderingen, waardoor die taken bij het kleine vaste team terecht komen. Daarnaast jagen uitzendbureaus actief op leraren waarmee ze het lerarentekort waar ze zo rijk van worden alleen maar groter maken.

Kwint: ‘Dit is de grootste stap in een strijd die al jaren duurt. Tot nu toe wilde de Tweede Kamer niet verder gaan dan vrijblijvende intenties. Nu moet de overheid zelf een rol gaan nemen in het vormen van die invalpools voor docenten en in het afspraken maken met schoolbesturen over het weren van uitzendbureaus.'

Maar dat betekent volgens Kwint ook dat onderwijsbestuurders betere werkgevers zullen moeten worden. ‘Ondanks het grote lerarentekort zijn sommige besturen nog altijd huiverig om docenten een vast contract te geven. Daarom is het ontzettend belangrijk dat ook mijn voorstel om leraren na een jaar een vast contract te geven vandaag is aangenomen. Het lerarentekort is hiermee nog lang niet opgelost, maar dit zijn belangrijke stappen.’

Betrokken SP'ers