Commissie Remkes dreigt Commissie verloren tijd te worden

Na de dramatisch verlopen stikstofdebatten, waarin het kabinet geen enkel perspectief wist te bieden aan boeren, besloot het kabinet tijd voor zichzelf te kopen door wederom Johan Remkes om een rapport te vragen. Nu dit rapport vandaag is gepresenteerd zien we regeringspartijen direct met elkaar overhoopliggen. SP-Kamerlid Sandra Beckerman: ‘Er is veel kostbare tijd verspild door een falende kabinetsaanpak. Nu coalitiepartijen direct onderling de strijd aangaan dreigt het proces opnieuw vertraging op te lopen. Terwijl perspectief voor de boeren en een goede aanpak nodig is.’ De SP wil zo snel mogelijk een debat over het rapport en wat het kabinet met het rapport gaat doen.

Remkes komt met veel adviezen die niet nieuw zijn. Het vasthouden aan 2030, de uitkoop van de grootste stikstofuitstoters en het belang van een omslag naar een duurzame landbouw, het versterken van de natuur en het mogelijk maken dat er weer gebouwd wordt. Ook komt Remkes met adviezen om het platteland te versterken.

Voor de SP ontbreken ook belangrijke adviezen in het rapport Remkes. Een groot deel van het overheidsgeld voor boeren dreigt nu bij banken terecht te komen. Remkes neemt dit probleem niet op in zijn 25 aanbevelingen. De SP wil dat dit geld terecht komt op het platteland. Ook missen wij een aanpak van de ongebreidelde wereldmarkt waarbij zo goedkoop mogelijke productie centraal staat. Dit leidt tot lage inkomens voor veel boeren, continue druk op dierenwelzijn en uitputting van de aarde. Een aanpak van de industrie en de supermarkten die hebben geprofiteerd van de decennialange intensivering ontbreekt. Remkes wil zelfs supermarkten verder subsidiëren.

De eerste reacties van regeringspartijen op het rapport Remkes laten opnieuw zien dat van eenheid binnen de coalitie geen sprake is. Beckerman: ‘De inkt van het rapport is nog niet droog of de coalitiepartijen zitten alweer volop in de vlek te wrijven’. De ChristenUnie beweert nu ineens al langer te bepleiten dat het ‘beruchte kaartje’ van tafel moet. Dat is een verwijt richting de minister die niet van ChristenUnie huize is. Dit terwijl de VVD in een eerste reactie enkel de gebrekkige communicatie de schuld geeft en meteen kanttekeningen zet bij gerichte uitkoop van zogeheten ‘piekbelasters’. D66 benadrukt juist het belang van het uitkopen van piekbelasters. Hoewel het CDA erkent dat het rapport een tik op de vingers is voor het kabinet, koopt ze wederom tijd door niet direct een debat te willen. Kortom: de onzekerheid blijft.

 

Ben je het eens met dit standpunt?

Betrokken SP'ers