nieuws

SP-voorstel: pak winsten boven 1 miljoen en verlaag de kosten

Het kabinet doet te weinig om de kosten voor mensen te verlagen. Terwijl de economie volop draait, de overheid miljarden extra binnenkrijgt en grote bedrijven historische winsten maken, leeft ruim een miljoen mensen in armoede. Wij stellen daarom voor om de winstbelasting voor grote bedrijven verder te verhogen en een extra belastingschijf in te voeren voor winsten boven de miljoen euro. Door het introduceren van een extra schijf winstbelasting betalen straks alleen de bedrijven waarmee het goed gaat extra belasting. De 15 miljard die dit oplevert kan meteen worden ingezet om de kosten voor mensen te verlagen.

Volgens SP-leider Lilian Marijnissen hebben we de facto geen regering. Deze regering is een dependance van de markt. Daardoor zijn de problemen van mensen veroorzaakt, en daarom kan dezelfde regering niet voor de fundamentele verandering zorgen die nodig is voor echte oplossingen. Rutte presenteert zich als crisismanager, die alles pragmatisch wil oplossen, maar laat na om fundamenteel in te grijpen en te zorgen dat er echt wat verandert. Dit zien we bijvoorbeeld in de aanpak van de woningnood, de gestegen energieprijzen, of het toeslagenschandaal. Het is al jaren de tactiek van deze minister-president om te doen alsof hij alles wil 'ontideologiseren', terwijl de oorzaken en de oplossingen natuurlijk wel diep ideologisch zijn.

Daarom moeten we het marktdenken doorbreken. In deze tijd te beginnen bij onze energievoorziening. Wij willen dat energie weer publiek wordt door het nationaliseren van energiebedrijven, met daardoor democratische zeggenschap en controle. En om te voorkomen dat de miljarden die nu naar energiebedrijven gaan, uiteindelijk belanden in de zakken van aandeelhouders.

Verlaag de rekening, pak de winsten!

Ik steun de actie!

Betrokken SP'ers