nieuws

SP: Laat de sportsector niet vallen

De sportsector luidt de noodklok. Door de explosie van de energieprijzen wordt sport en bewegen voor veel mensen onbetaalbaar, dreigen zwembaden zelfs te sluiten en ijsbanen in de winter niet te openen. SP-sportwoorvoerder Michiel van Nispen: ‘Dit kan en mag het kabinet niet laten gebeuren. Niet alleen dreigt sport en bewegen alleen iets voor rijke mensen te worden, een deel van het sportaanbod dreigt zelfs te verdwijnen als niet ingegrepen wordt. Daarom eist de SP een compensatie van de regering om de sport overeind te houden. Een samenleving zonder toegankelijke sportverenigingen, zwembaden en ijsbanen vind ik niet goed voor te stellen en is een bedreiging voor de gezondheid. Ondenkbaar is ook dat kinderen niet meer leren zwemmen, dat bedreigt de veiligheid. Het kabinet moet dus in actie komen. Zo snel mogelijk.’

Sinds de coronacrisis is de sport- en beweegdeelname onder de bevolking al sterk gedaald en dat is uiterst zorgwekkend vindt Van Nispen: ‘De uitdaging om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen is groot. Niet alleen voor het welzijn van mensen zelf, uiteindelijk heeft de hele samenleving daar baat bij. De torenhoge energierekeningen zijn voor veel mensen niet meer te betalen, maar voor sportverenigingen en sportaanbieders ook niet. Dat wordt doorberekend in de prijzen van contributies, lidmaatschappen en toegangskaartjes en dat is voor veel mensen niet meer op te brengen. De tweedeling wordt daardoor groter en dat is onacceptabel.’

Het voortbestaan van een deel van de sportsector staat zelfs op het spel, nu zwembaden dreigen de deuren te moeten sluiten en schaatsbanen niet gaan openen in het winterseizoen omdat de kosten niet meer te dragen zijn. Van Nispen: ‘Dat is echt ondenkbaar. We moeten echt voorkomen dat dit fout gaat. Wat de SP betreft had het kabinet al lang maatregelen moeten nemen. De minister moet nu in gesprek met sportverenigingen, zwembaden, ijsbanen en ondernemers en voorkomen dat de sport onbetaalbaar dreigt te worden of zelfs verdwijnt. Dat is een publiek belang. Want als kinderen niet meer leren zwemmen, mensen hun therapie niet meer kunnen volgen, en bijvoorbeeld ouderen hun baantjes niet meer kunnen zwemmen dan is dat schraal, schadelijk voor de (zwem)veiligheid, het welzijn van mensen en uiteindelijk de hele samenleving.

Ben je het eens met dit standpunt?

Betrokken SP'ers