SP-succes: Kamer zet flinke stap naar oprichten Huizen van het Recht

De regering moet aan de slag met het oprichten van meer Huizen van het Recht. Dat is de conclusie die de Kamer trekt naar aanleiding van het debat over dit initiatief van SP-justitiewoordvoerder Michiel van Nispen. Huizen van het Recht zijn plekken in de buurt waar je geholpen kunt worden met een conflict of probleem. Door een unieke samenwerking tussen hulpverleners worden problemen opgelost en wordt erger voorkomen. De Huizen van het Recht moeten in de buurt liggen, je moet er binnen kunnen lopen om je verhaal te doen en er moet hulp zijn voor het probleem. Ook moet een wijkrechter hier uitspraak kunnen doen in gevallen die zich daarvoor lenen.

SP-Kamerlid en initiatiefnemer van het voorstel Michiel van Nispen: 'Het gaat om de mens met een probleem, die recht heeft op recht, of hulp bij het bereiken van een oplossing. Die moet niet zelf op zoek naar het juiste deurtje voor hulp want we hebben er in Nederland eigenlijk een juridisch doolhof van gemaakt. Daarom willen we één loket: dat zijn de Huizen van het Recht. Eigenlijk een soort huisarts, maar dan voor sociaaljuridische problemen.'

Dat de Kamer enthousiast is over de denkrichting van het SP-plan voor Huizen van het Recht is goed nieuws. Van Nispen: 'Bij het debat van vorige week was er zowel vanuit de Kamer als vanuit de regering veel waardering voor dit plan. Ik vermoed dat financiële redenen ervoor zorgen dat ze er nu nog niet in alle plekken en buurten in Nederland gaan komen, maar het begin is zeker gemaakt.' Van Nispen is hoopvol: 'Dit is een flinke eerste stap. Want die Huizen van het Recht gaan zich bewijzen en dan komen ze door heel het land. Dan zal blijken dat als je problemen voorkomt of in een vroeg stadium op weet te lossen dit beter is voor de mensen en uiteindelijk voor de hele samenleving. Maar vooral, omdat iedereen recht heeft op recht.'

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers