nieuws

SP maant regering tot actie in Ter Apel

De opvangcrisis in opvangcentrum Ter Apel bereikte afgelopen week een dieptepunt toen zelfs het Rode Kruis alarm sloeg om de zeer slechte leefomstandigheden daar. De gemeente Westerwolde diende een tienpuntenplan in dat Van Dijk via Kamervragen aan de regering heeft voorgelegd.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk: 'De maat is vol in Ter Apel, de regering moet in actie komen. De situatie is mensonterend. Niet alleen de vluchtelingen zelf, maar ook de lokale bevolking ervaart steeds meer onveiligheid. De regering moet de zelf veroorzaakte puinhoop zo snel mogelijk oplossen.'

 

De SP doet vier voorstellen om de problemen op te lossen:

  1. Er moeten snel meer opvangplekken komen waarbij vluchtelingen eerlijk en naar draagkracht worden verdeeld.
  2. De procedures moeten sneller: zo wordt sneller duidelijk wie mag blijven en wie niet.
  3. Vluchtelingen met een status moeten sneller gehuisvest worden – waarbij we oog houden voor andere groepen met urgentie.
  4. Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten sneller terugkeren naar hun land van herkomst.

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers