nieuws

Laat de banken meebetalen voor het stikstofprobleem

De SP is voor het terugdringen van de uitstoot van stikstof en het beschermen van onze natuur, maar de SP is niet tegen boeren. Sterker nog; de SP wil méér boeren. Dat kan als de boer met een kleiner bedrijf ook een fatsoenlijk inkomen heeft. Om dit te bereiken is een enorme schaalverkleining nodig. Bovendien moet we voorkomen dat het geld van de overheid voor kleiner boeren naar de banken gaat. We steunen de huidige stikstofplannen van het kabinet daarom niet.

Hieronder kun je onze inbreng in het debat in de Tweede Kamer over de stikstofplannen van het kabinet terugkijken en lees hier meer over ons standpunt. Een uitgebreide SP-visie over landbouw is hier te vinden.

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers