nieuws

SP Succes: Onderzoek naar illegale handel van wilde dieren

De Tweede Kamer heeft een motie van SP-Kamerlid Sandra Beckerman aangenomen over een onderzoek naar de omvang en grootte van de verkoop van 'bushmeat' in Nederland en Europa. Bushmeat is vlees afkomstig van jacht op wilde dieren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om apen, schubdieren en slangen, maar ook olifanten, giraffen, leeuwen en verschillende soorten tropische vogels staan op het menu van deze stropers. De vangst en verkoop is vaak illegaal. De SP wil de handel en toevoer van bushmeat naar Nederland en Europa tegengaan.

Niet alleen vanuit het oogpunt van dierenwelzijn en verlies van biodiversiteit is er reden om deze praktijken een halt toe te roepen; ook vanuit het oogpunt van volksgezondheid moet zo snel mogelijk een einde komen aan deze illegale handel van wilde dieren. SP-Kamerlid Sandra Beckerman: ‘Met dit aangenomen voorstel zetten we een kleine, maar goede stap in de richting voor een beter bescherming van mens én dier. Bushmeat zorgt niet alleen voor een grote verstoring van de wilde dierenpopulatie, het brengt ook zeer sterke risico’s voor de volksgezondheid met zich mee.'

De Tweede Kamer ging akkoord met het SP-voorstel na een debat over infectieziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Doordat de mens steeds meer inbreuk maakt op de natuurlijke leefomgeving van wilde dieren, zorgen we er niet alleen voor dat er steeds meer dieren en ecosystemen bedreigt raken, we komen ook in aanraking met voor mensen onbekende, maar lang niet altijd ongevaarlijke ziekten. Voorbeelden van deze ziekten zijn onder meer Vogelgriep, Ebola, SARS, hiv/aids en Covid-19.

 

Betrokken SP'ers