SP-senator Kox nieuwe president Parlementaire Assemblee Raad van Europa

SP-senator Tiny Kox is vandaag in Straatsburg gekozen als nieuwe president van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Hij volgt de liberale Belgische senator Rik Daems op, die aan het einde van zijn tweejaarstermijn was gekomen. Na voormalig minister Hans de Koster (VVD) en oud-staatssecretaris en Eerste Kamervoorzitter René van der Linden (CDA) is Kox de derde Nederlander in deze functie van de in 1949 opgerichte Europese verdragsorganisatie. Daaraan nemen inmiddels 47 lidstaten deel. Daaronder alle EU-lidstaten en grote Europese landen zoals Rusland, Oekraïne, Turkije en Groot-Brittannië.

Tiny Kox maakt sinds 2003 deel uit van de Nederlandse delegatie van Tweede en Eerste Kamerleden in de parlementaire assemblee. Sinds 2007 leidde hij daar de fractie van Verenigd Europees Links, een van de vijf politieke groepen waarin de leden van de assemblee zijn georganiseerd.

In zijn aanvaardingstoespraak wees Kox erop dat alle landen die deelnemen in Europa’s oudste en grootste verdragsorganisatie zich vrijwillig hebben verplicht grotere Europese eenheid te bewerkstelligen om gedeelde idealen en principes te beschermen en verwerkelijken. Juist nu in Europa op veel plaatsen spanningen toenemen, staan rechtsstatelijkheid, mensenrechten en democratie, de kernwaarden van de Raad van Europa, onder druk. Om die spanningen te verminderen en oplossingen mogelijk te maken, heeft Europa meer dan ooit behoefte aan een ‘agora van Europa’, een trefpunt voor internationale Europese diplomatie. De parlementaire assemblee biedt aan zijn 324 gekozen vertegenwoordigers uit 47 lidstaten de unieke mogelijkheid als parlementariërs fundamentele zaken te bespreken en oplossingen te bedenken, in het belang van de 830 miljoen Europeanen.

De assemblee in Straatsburg is bevoegd aanbevelingen op te stellen aan de 47 ministers van buitenlandse zaken, die samen het Comité van Ministers vormen. Ook kiest de assemblee de 47 rechters van het Europees Hof voor de rechten van de mens, waartoe elke Europeaan zich kan richten bij schending van zijn fundamentele rechten door een lidstaat. Verder worden de secretaris-generaal en de mensenrechtencommissaris van de verdragsorganisatie door de leden van de assemblee gekozen. Sinds kort is de assemblee ook bevoegd om samen met het ministerscomité, op te treden tegen een lidstaat die in ernstige mate zijn verdragsverplichtingen schendt.

Kox memoreerde dat de assemblee, die hij nu gaat leiden, de politieke machine van de Raad van Europa is, waar conventies als het Mensenrechtenverdrag en het Verdrag ter bestrijding van geweld tegen vrouwen geboren worden.

 

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers