SP-succes: meer voedselbossen

De veestapel moet krimpen en boeren moeten duurzamer gaan produceren om mens, dier en natuur beter te beschermen. Een van de manieren om over te kunnen schakelen naar een meer natuurlijke vorm van landbouw zijn voedselbossen. Een motie van de SP om meer geld vrij te maken voor de ontwikkeling van voedselbossen is door de Tweede Kamer aangenomen.

Door meer geld vrij te maken voor voedselbossen boeken we zeker drie keer winst: 

  1. Op landbouwgrond komen nu meer bomen en stikstofbindende planten, wat ons stikstofprobleem helpt oplossen.
  2. Meer biodiversiteit. In de al bestaande voedselbossen komen ontzettend veel plant- en diersoorten voor vergelijkbaar met natuurlijke bossen.
  3. Boeren hebben een goed alternatief verdienmodel en kunnen dus overstappen op een duurzame manier van landbouwbedrijven.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman: ‘De toekomst van de landbouw in Nederland ligt voor een deel in het creëren van meer voedselbossen. Dat hier dankzij ons nu meer aandacht en geld naartoe gaat is echt heel erg belangrijk. Niet alleen om de natuur te versterken, maar juist ook om het draagvlak te vergroten onder boeren die over willen stappen naar deze vorm van landbouw.‘

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers