nieuws

Meer sport en bewegen voor mensen met een beperking

Mensen met een beperking moeten vaker een sporthulpmiddel (zoals een sportrolstoel of een prothese) krijgen als ze daarvan afhankelijk zijn om te kunnen sporten en bewegen. Dit voorstel van SP-Kamerlid Van Nispen werd vandaag in de Tweede Kamer aangenomen. Van Nispen: ‘Belemmeringen voor mensen met een beperking om te kunnen sporten en bewegen moeten worden weggenomen. Moeilijk doen over het vergoeden van bijvoorbeeld een prothese om te kunnen hardlopen is een grote belemmering. Zorgverzekeraars en gemeenten wijzen nu naar elkaar, mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd. Verzekeraars doen er ook alles aan om vooral niet te hoeven betalen. Ten onrechte: juist voor mensen met een beperking is kunnen sporten en bewegen belangrijk.’

De SP vroeg samen met GroenLinks en D66 al eerder aandacht voor het belang van sport en bewegen voor mensen met een beperking in de notitie Maak sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend. De regering moet na dit aangenomen SP-voorstel nu met voorstellen komen om de verstrekking van sporthulpmiddelen te vergemakkelijken met als doel een ruimhartiger verstrekking.

Ook een tweede voorstel uit de notitie kon op een meerderheid rekenen: er moeten in de toekomst meer speeltuinen toegankelijk en bespeelbaar zijn voor kinderen met een beperking. Ook dit voorstel van de SP werd aangenomen. Van Nispen: ‘Dat is goed nieuws. Voor alle kinderen is het van groot belang om samen te kunnen spelen met leeftijdgenootjes. Kinderen met een beperking horen erbij, dus het moet heel normaal worden dat speeltuinen voor alle kinderen toegankelijk worden.’

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers