nieuws

SP-onderzoek: Nederland gevaarlijker door bezuinigingen op brandweer

De brandweer in Nederland staat onder grote druk. Kazernes sluiten, het aantal vrijwilligers neemt af en door Europese regels dreigt onze brandweerorganisatie nog meer vrijwilligers te verliezen. De SP heeft daarom brandweermensen gevraagd naar hun mening over hun werk.

Uit dit onderzoek blijkt dat maar liefst 92% van de ruim 1300 ondervraagde brandweermensen zich zorgen maakt over de staat van de brandweer. Ruim 68% daarvan geeft aan zorgen te hebben over de forse bezuinigingen waar de brandweer mee te maken krijgt.

Gevaar door bezuinigingen

Ook denkt bijna driekwart van de ondervraagden dat experimenten met kleinere voertuigen en minder bezetting en het sluiten van kazernes leidt tot minder veiligheid voor mensen. Zo laat een van de brandweermensen weten: 'We komen nu regelmatig met vier personen bij incidenten aan waar je vroeger met zes personen aankwam. En dan kom je direct bij aankomst die twee paar handen tekort. En die kom je tekort binnen de eerste minuten wanneer de grootste winst is te halen'.

Te weinig democratische controle

SP-Kamerlid Michiel van Nispen: 'Brandweermensen vinden hun werk prachtig. En ons allemaal veilig houden is ook prachtig en zeer nuttig werk. Door de veiligheidsregio’s worden er echter ingrijpende beslissingen genomen zonder goede democratische controle. Uit ons onderzoek blijkt dat 8 op de 10 brandweermensen vindt dat politici geen idee hebben wat er speelt op de werkvloer. Onze brandweermensen en onze samenleving verdienen echt beter. Zeker als dat betekent dat onze veiligheid in gevaar komt omdat de brandweer het moet doen met kleinere voertuigen en minder brandweerposten. Dat is onacceptabel.'

Tekorten door Europese regels

De ondervraagde brandweermensen maken zich ook zorgen over Europese regels. Ongeveer tachtig procent van de Nederlandse brandweermensen doet dit vrijwillig. Europa eist dat al deze vrijwilligers in dienst worden genomen. Veel brandweermensen kiezen echter bewust voor een vrijwillige positie, omdat ze dit naast hun reguliere baan willen doen. Ze krijgen daarvoor een vergoeding. Dat wordt door deze Europese regels veel lastiger. Het tekort aan goede brandweermensen zal zo alleen maar toenemen.

Van Nispen: 'Het onderzoek laat zien dat als we niet ingrijpen de brandweerzorg verder zal verslechteren. Dat betekent dat het kabinet zich niet langer moet verschuilen achter de veiligheidsregio’s maar in actie moet komen. Niet alleen wordt door de brandweerzorg uit te kleden het gevaarlijker voor brandweermensen om hun werk te doen, de samenleving kan niet zonder goed functioneerde brandweer.'

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers