nieuws

Slecht politieonderwijs ondermijnt kwaliteit politie

Michiel van Nispen

De komende jaren moeten veel nieuwe agenten worden opgeleid om het capaciteitstekort bij de politie op te lossen. Daardoor neemt de druk op het politieonderwijs toe. De kwaliteit van het onderwijs voor aankomende agenten laat ernstig te wensen over, constateert de SP. Er zijn te weinig docenten, te weinig lokalen en de nieuwe aankomende agenten krijgen te weinig scholing en begeleiding. De politiestudenten krijgen nog maar één jaar theorieles, waarvan 80% digitaal, en daarna één jaar les door mee te draaien op straat. Omdat de druk op de politie zo groot is worden de studenten echter in de praktijk steeds vaker ingezet alsof zij al klaar zijn met hun opleiding. 

SP-Kamerlid Michiel van Nispen: 'Het is een enorm risico om onervaren studenten in te zetten als volwaardig opgeleide agenten. Er zullen meer incidenten plaatsvinden, agenten zullen meer uitvallen met PTSS-klachten en het vertrouwen van de samenleving in de politie zal afnemen.'

Toenemende werkdruk

Ook neemt de uitval van docenten bij de politieacademies neemt toe, onder andere door de toenemende werkdruk. Zij krijgen extra taken maar krijgen vaak minder salaris dan andere MBO- en HBO-docenten. Daarnaast schort het aan voorzieningen zoals schietbanen, lokalen en oefenterreinen. 

Door de toenemende druk om de instroomcijfers te halen die door het kabinet worden opgelegd worden de selectie en screening steeds minder grondig. Er is vrijwel geen menselijk contact meer tijdens de selectieprocedure en psychologische testen worden vervangen door vragenlijsten.

Geen concessies in kwaliteit en integriteit

Van Nispen: 'Door slechte screening neemt het risico op corruptie bij de politie toe. Er mogen geen concessies worden gedaan op de kwaliteit en de integriteit van nieuwe agenten omdat de minister geen gezeur wil over instroomcijfers. Over vijf jaar bestaat ongeveer een derde van het politiekorps uit deze nieuwe opgeleide agenten. Als het kabinet zo doorgaat en niet nu investeert in het politieonderwijs, de docenten een eerlijk salaris geeft en de studenten niet beter ondersteund worden dan zijn de problemen bij de politie straks niet te overzien.'

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers