nieuws

SP zegt vertrouwen op in minister Kaag na Afghanistandebat

Jasper van Dijk

In het debat over Afghanistan heeft de SP het vertrouwen in minister Kaag opgezegd door een motie van wantrouwen in te dienen. De evacuaties vanuit Afghanistan kwamen, ondanks vele waarschuwingen, veel te laat op gang en de Tweede Kamer is verkeerd geïnformeerd door minister Kaag. Dat maakt een motie van wantrouwen in dit debat onvermijdelijk.

'Wat betreft de evacuaties heeft het kabinet enorm gefaald', aldus SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Talloze waarschuwingen en noodkreten werden niet opgepakt. De ambassade, de inlichtingendienst en de Tweede Kamer hebben meermalen gewezen op de opmars van de Taliban en aangedrongen op het terughalen van mensen die daar voor ons hebben gewerkt. Frankrijk bood zelfs aan om mensen per vliegtuig in veiligheid te brengen, maar minister Kaag liet het voorbij gaan en was naar eigen zeggen niet eens op de hoogte. Onbestaanbaar, volgens Van Dijk.

Naast dit wanbeleid met mogelijk ernstige gevolgen voor mensen is er het verkeerd informeren van de Kamer: een politieke doodzonde. Een paar uur voor het debat, veel later dan toegezegd, kreeg de Kamer meer dan 100 pagina’s informatie van de regering. Maar belangrijke informatie stond daar nog steeds niet in. Dat moest de Kamer vervolgens in de krant lezen. 'In de Volkskrant lazen we dat de ambassade in Afghanistan al sinds vorig jaar maart om hulp vroeg. Dus zo 'overvallen' kon minister Kaag toch niet zijn deze zomer? De zoveelste keer dat de Kamer informatie uit de media moet krijgen in plaats van een eerlijk antwoord van het kabinet op gestelde Kamervragen.'

Pijnlijk dieptepunt is de onthulling dat de regering afdwong dat het personeel van de ambassade slechts drie van de zestig familieleden in veiligheid mocht brengen. Een duivelse opdracht waar de ambassadeur volkomen terecht niet akkoord mee ging. Maar dit kwam wel degelijk vanuit het kabinet, blijkt uit de correspondentie met de ambassadeur. Niettemin bleef minister Kaag glashard ontkennen en ook premier Rutte kon 'niets terugvinden' over het getal drie. Van Dijk: ‘Dat hebben we vaker gehoord, maar de waarheid zal boven tafel komen. Dit soort misleiding is onacceptabel en mag niet onbestraft blijven. Vandaar dat de SP een motie van wantrouwen heeft ingediend.’

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers