nieuws

De mislukte oorlog in Afghanistan

Jasper van Dijk

Ondanks de sluiting van het vliegveld in Kabul, bevinden zich nog altijd duizenden mensen in Afghanistan die in aanmerking komen voor evacuatie. De kans dat zij nog naar Nederland kunnen komen is klein, zeker na de verschrikkelijke aanslagen gisteren met meer dan 85 doden tot gevolg. Volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk heeft de regering heel wat uit te leggen: ‘De evacuatie is veel te laat op gang gekomen. Al maanden geleden drongen de SP en de Tweede Kamer aan op een goede regeling en een plan voor de evacuatie. De regering, met ministers Kaag en Bijleveld voorop, heeft compleet gefaald. De uitkomst is een afschuwelijke tragedie. Het motto van Defensie, ‘we laten niemand achter’, blijkt een wassen neus te zijn, want veel mensen die met gevaar voor eigen leven onze mensen in Afghanistan hebben geholpen zijn achtergelaten. In doodsangst wachtend op mogelijke wraakacties van de Taliban.’

Op 7 september debatteert de Kamer met de regering om te zien wat er nog gedaan kan worden voor de achterblijvers. Volgens Van Dijk is dat goed, maar minstens zo belangrijk is een grondig onafhankelijk onderzoek over de mislukte oorlog die maar liefst twintig jaar moest duren. ‘De westerse interventiepolitiek is failliet. Twintig jaar lang bezetting en oorlog heeft geleid tot honderdduizenden doden, miljoenen vluchtelingen en bizar hoge kosten (in totaal meer dan twee biljoen dollar). Het nettoresultaat is dat Afghanistan terug bij af is. Alle verhalen over wederopbouw en zogenaamde ‘nation-builiding’ zijn op drijfzand gebaseerd en ook het terrorisme is niet afgenomen, sterker nog: het is extreem toegenomen.’

Volgens Van Dijk is het tijd voor de Nederlandse politiek om lessen te trekken: ‘Afghanistan is twee decennia lang genadeloos gebombardeerd door de NAVO. Dat is de harde waarheid die het Westen onder ogen moet zien. Het is tijd voor bezinning bij de politieke partijen die deze oorlogen keer op keer hebben gesteund. Als deze tragedie bij zijn aanstichters niet tot nieuwe inzichten leidt, is dat onvergeeflijk. Wij zullen er alles aan doen om aan de mislukte Westerse oorlogspolitiek een eind te maken.’

 

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers