SP-Succes: Kamer erkent eindelijk groot belang popsector

Peter Kwint

Op initiatief van de SP gaat op een fors aantal manieren de popsector beter geholpen en ondersteund worden. Dat is het resultaat van het debat over de popnota ‘Naar Vore’ die SP-Kamerlid Peter Kwint samen met de sector schreef. Kwint: ‘Natuurlijk, ik wil altijd meer en sneller, maar er zijn een aantal belangrijke stappen gezet. En eindelijk erkent de Tweede Kamer dat de pop een volwaardig onderdeel is van onze cultuur en meer aandacht verdient.’

De SP zet zich al jaren in voor versterking van de popsector. Kwint: ‘Voor veel jongeren – zeker als ze van huis uit niet altijd meegesleept worden naar toneel en musea – is de muziek die ze luisteren of maken vaak de eerste aanraking met cultuur. Dat is ontzettend belangrijk en het koesteren waard. Maar podia staan onder druk en het geld komt te vaak niet terecht bij degene die de muziek maakt. Dat moet beter.’

Kwint mocht zijn nota verdedigen in de Kamer, in een debat waar enkele forse stappen werden gezet. Zo gaat het Rijk samen met gemeenten en provincies kijken wat er nodig is voor een gezond popklimaat, wordt bekeken of regelingen waardoor kinderen op muziekles kunnen uitgebreid moeten worden, en gaat gekeken worden of een audiostreamingheffing de positie van artiesten kan verbeteren. ‘Daarmee zijn we er nog lang niet’, aldus Kwint, ‘maar dit biedt ontzettend veel nieuwe kansen om deze strijd door te zetten. En voor het eerst in 15 jaar debatteerde de Kamer weer eens alleen over de popsector, en onderkende een grote meerderheid het belang van deze sector.’

 

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers