nieuws

Kox: ‘Mooie afsluiting van roerig jaar aan het huisvestingsfront’

Tot laat in de avond werd op 6 juli 2021 in de Senaat gedebatteerd over de wijziging van de Woningwet. De kamer ging aan het einde van het debat zonder stemming akkoord met het wetsvoorstel, nadat de minister een reparatie aan de wet had toegezegd ten aanzien van tijdelijke huurcontracten. SP-fractievoorzitter Tiny Kox blikt terug:
‘Mooie afsluiting gisteren in de Eerste Kamer van een roerig jaar aan het huisvestingsfront. Ik herinnerde minister Ollongren (Wonen) eraan hoezeer we een jaar terug tegenover elkaar stonden en de Senaat voor het eerst sinds 145 jaar een motie van afkeuring van mij tegen het huurbeleid aannam - en dat we, wellicht mede daardoor, een heel eind de goede kant opgeschoven zijn: voor het eerst in jaren zijn de sociale huren bevroren, de vrije huren aan banden gelegd en een langere huurbevriezing is door veel partijen toegezegd.’

‘Maar lang niet alles is opgelost’, zegt Kox, ‘Zo besloot de Tweede Kamer onlangs nipt, op voorstel van de VVD, verlenging van tijdelijke huurcontracten tot drie jaar mogelijk te maken. Dat is een ernstige verslechtering van de positie van huurders, zoals ook de Woonbond liet weten. Inmiddels is het politieke tij ook hier gekeerd en wil een meerderheid van de politiek alweer af van deze verslechtering, wat ook zeker te danken is aan de strijd die Sandra Beckerman in de Tweede Kamer gevoerd heeft.’

‘Ik stelde de minister voor een goed geitenpaadje te zoeken om het probleem, in overeenstemming met ons staatsrecht en rechtdoend aan de huurders, op te lossen. Ook andere fracties steunden die oproep. De minister luisterde dit keer heel goed - en zegde de Kamer toe op korte termijn deze fout te zullen repareren. Daarmee ging iedereen mee akkoord, van VVD en PVV tot PvdA, GroenLinks en SP, de drie partijen die al steeds hadden opgeroepen de huurders beter te beschermen. Ik heb de minister gecomplimenteerd met haar oplossing.’

 

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers