nieuws

SP doet oproep en komt met wet: het Zorgbuurthuis moet er komen

Door het sluiten van de verzorgingshuizen kunnen ouderen die beschermd willen blijven wonen in hun eigen buurt vaak nergens meer terecht. Zij kunnen nu alleen nog naar het verpleeghuis als ze echt zware zorg nodig hebben. 'Politieke partijen van links tot rechts hebben de mond vol van goede ouderenzorg in de buurt. Maar ondertussen moeten ouderen die nog in de buurt wonen gedwongen verhuizen en verdwijnt er meer ouderenzorg uit de buurt dan erbij komt. Dit moet stoppen en het is tijd dat partijen hun belofte van goede ouderenzorg nakomen,' zegt SP-kamerlid Maarten Hijink. De SP roept daarom de formerende partijen op om hiermee aan de slag te gaan, en komt zelf met een wet om Zorgbuurthuizen mogelijk te maken.

De Bloesemhof in Montfoort, Gooizicht in Hilversum, het Kristal in Apeldoorn, en nu weer 120 ouderen in HWW in Den Haag. Dit zijn slechts enkele recente voorbeelden waarbij ouderen uit kleinschalige zorglocaties gedwongen moeten verhuizen. Hijink: 'Dat staat in schril contrast met de enorme steun die er is voor kleinschalige zorg. In plaats van dat er meer plekken komen waar ouderen oud kunnen worden in hun eigen buurt, verdwijnen die plekken alleen maar. Terwijl we allemaal ouder worden en er dus juist meer behoefte aan is.' De SP heeft vaker gepleit voor Zorgbuurthuizen waar ouderen in hun eigen buurt oud kunnen worden. De minister voor zorg omarmde eerder nog het idee van het Zorgbuurthuis, en maakte extra geld beschikbaar voor kleinschalige ouderenzorg. Hijink: 'Maar dit komt duidelijk niet vanzelf goed. Daarom is onze wet voor Zorgbuurthuizen juist nu nodig.'  

De SP heeft zich altijd verzet tegen het besluit van kabinet Rutte-ll om de verzorgingshuizen te sluiten. Nu zijn de verzorgingshuizen er niet meer, en zien steeds meer mensen in dat dit een fout besluit is geweest. Het is daarom nu tijd voor iets beters - het Zorgbuurthuis. Uit een eerdere doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat het SP-voorstel haalbaar en betaalbaar is. De kosten hiervan bedragen zo'n 40 miljoen euro in 2020, oplopend tot 400 miljoen euro in 2025, en dan kunnen 65.000 extra ouderen die dat willen terecht in een kleinschalige zorginstelling zoals het Zorgbuurthuis.

Hijink: 'Wonen in een Zorgbuurthuis is fijn, maar werken ook! Op dit moment zijn er grote tekorten in de zorg, dus het is belangrijk dat we ervoor zorgen dat zorgverleners in de ouderenzorg op een fijne manier kunnen werken. In het Zorgbuurthuis zijn voldoende collega's en is er ruimte voor aandacht voor de mensen.'

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers