nieuws

Nog voor de formatie de wooncrisis aanpakken

De aanpak van de woningcrisis kan niet wachten tot de formatie. Steeds minder mensen kunnen een goede, betaalbare woning vinden. Daarom komt de SP, samen met de PvdA en GroenLinks nu met een gezamenlijk pakket aan maatregelen. Het pakket bestaat uit vijf voorstellen die moeten leiden tot meer betaalbare woningen, betere bescherming voor huurders en minder dakloosheid. SP-Kamerlid Sandra Beckerman: “De wooncrisis is niet demissionair. Terwijl foute verhuurders schathemeltjerijk worden komen huurders in de knel. Daarom willen wij  meer zekerheid, rechten en steun voor huurders en een hardere aanpak van foute verhuurders.”

  • We leggen de verkoop van sociale huurwoningen aan banden. Het verkopen, liberaliseren en slopen van sociale huurwoningen mag alleen nog wanneer er ten minste evenveel woningen voor terugkomen.
  • Huurders in nood, ook in vrije sector, krijgen recht op huurverlaging. Huurders die financieel in de knel komen, door bijvoorbeeld een terugval in het inkomen, mogen niet op straat komen te staan. Ook in de vrije sector moeten zij in zo’n geval recht hebben op huurverlaging.
  • Er komt een stop op tijdelijke huurcontracten. De coronacrisis leidt tot veel onzekerheid. Huurders verdienen juist nu de zekerheid van een dak boven hun hoofd en daarom moet er een stop komen op tijdelijke huurcontracten.
  • De huisjesmelkersboete wordt hoger en vergunningen kunnen worden ingetrokken. Foute pandjesbazen mogen niet schatrijk worden over de hoofden van huurders. Huisjesmelkers moeten harder worden aangepakt met hogere boetes en door het intrekken van hun verhuurdersvergunning.
  • Er komt steun voor daklozen. Niemand mag noodgedwongen op straat leven. Het aantal daklozen in Nederland moet teruggedrongen worden en degenen zonder onderdak moeten beter geholpen worden.

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers