nieuws

Kamer steunt wet SP en SGP: Bureaucratisch lerarenregister afgeschaft

Dinsdag stemde de Tweede Kamer in meerderheid in met een initiatiefwet van SGP en SP die het door leraren verfoeide lerarenregister definitief afschaft. Dit register waarin alle bij- en nascholing van leraren bijgehouden moet worden is volgens de partijen, en vele docenten, een bureaucratische verplichting, die is ingevoerd vanuit wantrouwen naar docenten toe. SP-Kamerlid Peter Kwint mag nu samen met zijn SGP-evenknie Bisschop het wetsvoorstel in de Eerste Kamer verdedigen: ‘Dit register had zonder draagvlak en betrokkenheid van docenten nooit ingevoerd mogen worden. Docenten zijn professionals die zelf een prima voorstel kunnen maken over hoe ze met hun eigen professionalisering om gaan. Daar hebben ze het kabinet niet voor nodig.’

Het huidige lerarenregister werd door toenmalig staatssecretaris Dekker ingevoerd zonder steun van docenten en ondanks adviezen van experts om eerst iets te doen aan het lerarentekort. ‘Typerend voor hoe men vanuit Den Haag maar wat vaak denkt voor te schrijven hoe docenten met hun werk moeten omgaan. Laat dit een begin zijn van het serieus nemen van de mening van leraren. Wij vertrouwen deze professionals meer dan een bureaucratisch en duur register.’

 

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers