nieuws

Jong in de SP

Vandaag heeft de partijraad van de SP besloten dat de vereniging ROOD niet langer de jongerenorganisatie van de SP is. Dat betekent dat de SP en ROOD gaan scheiden. ROOD heeft besloten dat bestuursleden van ROOD geen lid van de SP hoeven te zijn maar wel lid van kunnen zijn van andere partijen. Dat is in strijd met de spelregels die door de SP samen zijn afgesproken.

Partijvoorzitter Jannie Visscher: ‘Veel jongeren zijn actief voor de SP. We gaan natuurlijk volop door met het ondersteunen van deze jongeren. Wel gaan we komende tijd werken aan hoe we al deze actieve jongeren het beste kunnen organiseren in de SP. Deze opdracht geeft de partijraad aan ons en daar zullen we serieus mee aan de slag gaan.’

De partijraad bestaat uit de door de leden gekozen voorzitters van alle afdelingen van de SP. De partijraad heeft een commissie aangesteld die onder leiding van Nine Kooiman de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de samenwerking tussen de SP en ROOD. Ook is er hard gewerkt en pogingen gedaan om een breuk te voorkomen. Vandaag stemde de partijraad van de SP met overgrote meerderheid in met het overnemen van de conclusies en aanbevelingen van het commissie rapport.