nieuws

Bewoners van Rotterdamse Tweebosbuurt in actie bij Tweede Kamer

Bewoners van de Rotterdamse Tweebosbuurt hebben deze week moeten toekijken terwijl bulldozers een deel van hun huizen sloopten. De bewoners kwamen daarom in actie bij de Tweede Kamer, in aanloop op het kamerdebat over wonen. SP-kamerlid Sandra Beckerman: 'Dit gaat over heel veel mensen in Nederland. Met het huidige woonbeleid kan iedereen de volgende Tweebosser worden. We hebben begin vorig jaar al gewaarschuwd voor de sloopsubsidie die aan Vestia werd gegeven. Deze sloop moet stoppen.' De SP steunt de actievoerende bewoners en wil dat de sloop in de Tweebosbuurt wordt gestopt, en dat er een einde komt aan sloopsubsidies zonder zeggenschap van de bewoners om wie het gaat.

Afgelopen week nog riepen ook Speciale Rapporteurs van de Verenigde Naties op om de huisuitzettingen en andere activiteiten die volgen uit het Rotterdamse woonbeleid stop te zetten. Ze vinden dat het Rotterdamse woonbeleid op meerdere gronden strijdig is met mensenrechten en het recht op betaalbare huisvesting. Eerder oordeelde een Nederlandse rechter al dat de huisuitzettingen in de Rotterdamse Tweebosbuurt geen juridische grond hadden en dat bewoners onvoldoende betrokken waren.

Beckerman: 'Mensen worden nu de dupe van geld van de overheid. Al jarenlang worden huurders van Vestia de dupe van een derivatenschandaal veroorzaakt door de top van de corporatie. Het is tijd dat het kabinet ingrijpt en huurders redt van Vestia. Nu worden huurders hun eigen buurt én de stad uitgejaagd, omdat de betaalbare huizen verdwijnen. Maar de stad mag niet alleen voor de rijken zijn. De stad is ook van de mensen van de Tweebosbuurt.'  

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers