nieuws

Van Nispen: Onze veiligheid in gevaar door Brusselse brandweerregels

De Nederlandse brandweer staat onder grote druk. De brandweer moet steeds vaker uitrukken met minder mensen of met minder materieel. Door Europese plannen om de vrijwilligheid bij de brandweer aan banden te leggen dreigt nu ook een grote leegloop onder vrijwilligers. Wat de SP betreft laten we dat niet gebeuren.

Ongeveer tachtig procent van de Nederlandse brandweermensen doet dit vrijwillig. Dat zijn bijna 20.000 mensen. De interpretatie van de minister van de Europese regels om werknemers te beschermen leidt ertoe dat vrijwilligers in dienst moeten worden genomen en mensen die vrijwilliger willen blijven minder taken uit te laten voeren. Veel brandweermensen kiezen echter bewust voor een vrijwillige positie, omdat ze dit naast hun reguliere baan willen doen. Ze krijgen daarvoor een vergoeding. Dat wordt door deze Europese regels veel lastiger. Het tekort aan goede brandweermensen zal zo alleen maar toenemen. Het kabinet heeft laten weten van plan te zijn deze Europese regels wel in te voeren. Daardoor mogen vrijwilligers bijvoorbeeld niet meer alle branden blussen. Veel vrijwilligers zeggen daardoor af te haken.

De SP vroeg al eerder aandacht voor het effect dat deze regels op onze brandweer zullen hebben. Het kabinet heeft nu toch besloten tot een tweedeling tussen de beroeps- en de vrijwillige brandweer. SP-Kamerlid Michiel van Nispen: 'Als brandweermensen zelf aangeven geen tweederangs brandweerman te willen worden, dan moeten we die zorgen zeer serieus nemen. Zonder vrijwilligers kan onze brandweer niet functioneren.'

De Tweede Kamer heeft besloten, op voorstel van de SP, om deze regels vooralsnog niet in te voeren. Er mogen geen onomkeerbare stappen worden gezet door de minister en er moet eerst een goed alternatief plan komen. Dat is goed nieuws voor onze brandweervrijwilligers. Van Nispen: 'Dit is een mooie eerste stap. Het is goed dat de Tweede Kamer zich uitspreekt dat Europese regels er niet toe mogen leiden dat onze brandveiligheid zo onder druk komt te staan.'

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers