nieuws

Van Dijk: Defensie laat slachtoffers gevaarlijke stoffen genadeloos vallen

Jasper van Dijk

In de afgelopen tientallen jaren moesten honderdduizenden mensen bij Defensie onbeschermd werken met gevaarlijke stoffen. Als gevolg daarvan zijn er nu velen van hen ernstig ziek geworden of overleden. 'Chroom-6' is een bekend voorbeeld, maar Defensie werkt met 5000 gevaarlijke stoffen waarvan er maar liefst 500 kankerverwekkend zijn. Al jaren zijn medewerkers en hun nabestaanden bezig met een politieke en juridische strijd tegen de overheid: voor erkenning en een eerlijke behandeling, maar steeds werden zij tegengewerkt. Het RIVM kwam maandag met een rapport over het werken met de giftige stoffen waaruit blijkt dat nog veel meer mensen blootgesteld zijn aan de stoffen. Tevens maakte het kabinet bekend hoe de compensatieregeling voor slachtoffers eruit moet zien.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk heeft geen goed woord over voor het voorstel van het kabinet: 'Het schiet tekort, want met deze regeling is niet duidelijk wanneer je wel of niet aanspraak hebt op compensatie. Duidelijk is wel dat je niet in aanmerking komt als het RIVM niet erkent dat je ziekte van het werk komt. Het RIVM erkent maar een klein aantal aandoeningen als gevolg van Chroom-6. Dit zal leiden tot meer slopende juridische procedures. Dit dossier was na het toeslagenschandaal een kans om te laten zien dat de overheid geleerd heeft van haar fouten – door alle slachtoffers ruimhartig te compenseren. Maar het kabinet kiest er weer voor om voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. Duizenden mensen blijven hierdoor in ellende en onzekerheid achter.'

In het SP-rapport 'De onderste steen boven' is de strijd van (oud-)werknemers en nabestaanden beschreven. Ook heeft de SP aanbevelingen gedaan voor een eerlijke behandeling van de slachtoffers. Van Dijk: 'Wat de SP betreft komt er een schadefonds waar álle medewerkers die gewerkt hebben met gevaarlijke stoffen aanspraak op kunnen maken. Of je op dit moment al ziek bent of niet. Met heldere, korte procedures en geen juridisch getouwtrek over welke ziekte nu wel of niet op de lijst staat en wanneer je wel of niet lang genoeg in gevaarlijke omstandigheden hebt gewerkt. Dit ontmoedigt mensen ontzettend om zich te melden, bovendien zijn heel veel mensen al moegestreden. Het lijkt alsof niets is geleerd van de toeslagenaffaire, waarbij slachtoffers eveneens genadeloos werden vermorzeld.'

Van Dijk wil nu eerst een hoorzitting organiseren met slachtoffers van de gevaarlijke stoffen. Het is belangrijk dat zij - nadat zij tientallen jaren door defensie zijn belazerd - hun stem kunnen laten horen.

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers