nieuws

SP, GroenLinks en PvdA: Tijd voor een Sportwet

De verschillen in gezondheid worden groter. Onder meer omdat kinderen en volwassenen met een hoger gezinsinkomen betere toegang hebben tot sport en bewegen. Wat de SP, GroenLinks en de PvdA betreft komt er een Sportwet om de beschikbaarheid, toegankelijkheid en de kwaliteit van sportvoorzieningen te verbeteren. De sportwoordvoerders van deze partijen omarmen daarmee het advies van de Nederlandse Sportraad 'De opstelling op het speelveld'. Sport en bewegen zou gezien moeten worden als een publieke voorziening waar de overheid medeverantwoordelijk voor is. Er moet in het bijzonder aandacht komen voor groepen die nu achterblijven met sport en bewegen, zoals kinderen uit gezinnen met lage inkomens en mensen met een beperking.

Tweede Kamerleden Van Nispen (SP), Westerveld (GroenLinks) en Kuiken (PvdA) zijn het er over eens dat een toekomstbestendig stelsel voor de sport van groot belang is voor een vitale en gezonde samenleving in de toekomst. Daarvoor zijn de komende jaren investeringen nodig, maar deze betalen zich uit door een fittere bevolking en minder zorgkosten op de lange termijn. Juist nu door de lockdown veel verenigingen leden hebben verloren en financieel verlies hebben geleden, vinden de linkse partijen dat er een perspectief geboden moet worden voor de komende jaren. In het belang van de sport, maar ook van de samenleving.

Michiel van Nispen (SP): 'Sport en bewegen is niet alleen leuk, het is van groot belang voor de samenleving. Die urgentie is juist nu in Coronatijd nog eens extra onderstreept. Dat de sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn toegenomen kunnen we niet accepteren. Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn.'

De Kamerleden van deze drie partijen gaan de minister voor Medische Zorg en Sport een reactie vragen op het advies van de Sportraad. Ook hopen zij op steun vanuit andere partijen voor het idee dat er een Sportwet moet komen, in het belang van de gezonde en sportieve samenleving.

Blijf op de hoogte!

Betrokken SP'ers