De winst van eerlijk delen: SP-plannen haalbaar en betaalbaar

Lilian Marijnissen

De SP wil op een eerlijke manier uit deze coronacrisis komen. SP-leider Lilian Marijnissen: ‘Wij willen een eerlijke samenleving waarin we de ongelijkheid structureel aanpakken. En ons verkiezingsprogramma bewijst dat het kan. Wij investeren veel in onze samenleving: in goede zorg, betaalbaar wonen, sociale zekerheid en veiligheid. Het minimumloon gaat in de komende kabinetsperiode naar 14 euro per uur. De SP is de enige grote partij die dit doet. Hiermee stijgen ook de AOW- en de bijstandsuitkeringen. Dit zorgt ervoor dat alle lonen flink stijgen, ook bij bedrijven, namelijk twee keer zo hard als die zouden doen met het huidige beleid.'

Terwijl schoolklassen kleiner worden, de basisbeurs voor studenten terugkeert en het eigen risico geheel verdwijnt, verlagen wij de lasten voor huishoudens. Wij vragen een eerlijke bijdrage van bedrijven en mensen met veel vermogen. Als de SP haar plannen mag uitvoeren gaan 4 op de 5 huishoudens erop vooruit.

Marijnissen: ‘Onze plannen zorgen ervoor dat de economie sneller groeit tot 2025. Wij willen een eerlijke economie waarin de komende jaren miljoenen mensen meer te besteden krijgen en de verschillen tussen arm en rijk kleiner worden. Wij willen een samenleving waarin de belasting voor gezinnen omlaag gaat en multinationals juist meer belasting gaan betalen als zij miljardenwinsten boeken.’

Dat is ons doel: eerlijker uit deze coronacrisis komen. En dat is dus haalbaar en betaalbaar:

  • áls wij de lusten en lasten delen. 
  • áls we bedrijven met hoge winsten en de hoogste inkomens hun eerlijke deel laten betalen.
  • áls we de vervuilers laten betalen voor hun schade aan milieu en klimaat.

Dit noemen wij: De winst van eerlijk delen.


Onze plannen zijn haalbaar en betaalbaar.

Lees het hier!

Betrokken SP'ers