nieuws

SP blij met aanpak om ‘ouderverstoting’ tegen te gaan

Ieder jaar verlopen duizenden echtscheidingen zo problematisch dat kinderen hiervan blijvende schade ondervinden. Ongeveer 15% van alle kinderen van gescheiden ouders verliest na de scheiding het contact met een van de ouders, geregeld zonder dat daar een legitieme reden voor is. Te vaak wordt deze zogenaamde ‘ouderverstoting’ niet herkend en kan het ongestraft plaatsvinden. De ouder die het contact met zijn kind of kinderen kwijt is voelt zich dan vaak machteloos en het kind raakt beschadigd.

Het Expertteam Ouderverstoting heeft, na anderhalf jaar onderzoek, geconcludeerd dat de huidige maatregelen om ouderverstoting tegen te gaan en te voorkomen niet voldoende zijn. De SP heeft hier bij monde van SP-Kamerlid Michiel van Nispen de afgelopen jaren veelvuldig aandacht voor gevraagd  en ook verschillende voorstellen gedaan om de schrijnende problemen rondom ouderverstoting aan te pakken. De SP is blij om te zien dat de Minister voor Rechtsbescherming naar aanleiding van het rapport van het Expertteam Ouderverstoting nu eindelijk een aantal van die SP-voorstellen overneemt en er in de praktijk adequater en sneller opgetreden kan gaan worden tegen ouderverstoting. Van Nispen: ‘Ik ben blij dat mede door de jarenlange inzet van de SP op dit punt er nu eindelijk maatregelen genomen worden om schrijnende situaties, zowel voor kinderen als voor de ouder, zo snel mogelijk op te lossen en zelfs te voorkomen.’

Concreet wil de Minister voor Rechtsbescherming nu regelen dat ouders er in een vroeg stadium op gewezen worden dat ze zich aan de omgangsregeling moeten houden. Doen ze dat niet, dan kunnen ze een boete krijgen en uiteindelijk zelfs het gezag over hun kinderen verliezen. Ook gaat er meer gedaan worden aan preventie, het voorkomen van situaties waarin sprake is van ouderverstoting. Instanties, maar ook betrokkenen zelf kunnen in een vroeg stadium aan de bel trekken bij een ‘specialist contactverlies’. Deze persoon is neutraal en gaat samen met de betrokken op zoek naar een oplossing.

Van Nispen: ‘De SP zegt al heel lang dat er meer gedaan moet worden aan het voorkomen van situaties van ouderverstoting, maar ook dat het voor mensen duidelijker moet worden dat ze met echte consequenties te maken kunnen krijgen als ze zich niet houden aan omgangsregelingen. Met het pakket aan maatregelen dat nu wordt voorgesteld zetten we zeker een stap in de goede richting.’


 

Blijf op de hoogte!

Betrokken SP'ers