nieuws

Succes: Reddingsbrigade krijgt alsnog extra geld

Michiel van Nispen

Een lang gekoesterde wens om meer geld uit te trekken voor de Reddingsbrigades is vandaag in vervulling gegaan. SP-Kamerlid Michiel van Nispen is verheugd dat er extra geld wordt uitgetrokken om de zwemveiligheid in ons land te bevorderen en om verdrinkingen zoveel mogelijk tegen te gaan. Al eerder gaf Van Nispen de regering de opdracht om voldoende budget uit te trekken om de zwemveiligheid in ons land te bevorderen, maar financiële ondersteuning bleef vooralsnog uit. Met steun van de VVD, CDA en D66 werd het voorstel van Van Nispen aangenomen.

'Dit is een belangrijke stap op weg naar structurele financiering van de Reddingsbrigades', vindt Van Nispen. 'De veiligheid op en langs het water is een publieke taak. Zolang kinderen en volwassenen verdrinken in ons buiten water moeten we er alles aan doen om te zorgen dat we zwemveiligheid en zwemvaardigheid bevorderen. Hiermee kunnen verdrinkingen zoveel mogelijk worden voorkomen. De Reddingsbrigade heeft daar een zeer belangrijke taak in.'

Omdat de reddingsbrigade afhankelijk is van de financiering van gemeenten en projecten, is er onvoldoende budget over om te kunnen investeren in voorlichting over zwemveiligheid, innovaties en verdere professionalisering van het toezicht langs de Nederlandse stranden. Met de financiële impuls die de Reddingsbrigade krijgt kunnen lessen getrokken worden ter verbetering van de strandveiligheid, nadat in de afgelopen zomer meerdere mensen verdronken.


 

Blijf op de hoogte!

De SP zet zich in voor genoeg betaalbare huizen, voor eerlijke zorg, voor veilige buurten en voor nog veel meer. We doen onderzoek, voeren actie, organiseren bijeenkomsten en doen voorstellen. Zorg dat je op de hoogte blijft, mis het niet!

Betrokken SP'ers