SP kiest voor meer woningen bouwen en sterkere natuur

Lilian Marijnissen

Voor de SP is het van groot belang dat er snel meer betaalbare woningen komen en dat we investeren in het versterken van onze natuur. Op deze manier kunnen we de wooncrisis en de stikstofcrisis tegelijk aanpakken. Met deze inzet heeft de SP afgelopen tijd gesproken met het kabinet over een verbetering van de stikstofwet. Want het niets doen van dit kabinet heeft het land op slot gezet. Met deze afspraken wordt er de komende jaren meer ruimte gecreëerd voor het bouwen van tienduizenden woningen en dat is van groot belang om Nederland van het slot te krijgen. Tegelijkertijd is het doel van de wet als het gaat om de stikstofreductie fors opgeschroefd, naar een 50% lagere stikstofuitstoot in 2035. Hiermee bieden we een betere bescherming aan onze natuur, ontstaat er meer ruimte voor de bouw en wordt de hele wet juridisch sterker. Er worden meer stikstof uitstotende bedrijven aangepakt, de bedrijven die het meeste uitstoten krijgen prioriteit. Die nieuwe ruimte is voor bouwen en groen.

Daarnaast is afgesproken om duizenden extra plekken voor ouderen in zorgbuurthuizen te realiseren. Hier wordt 20 miljoen euro extra voor vrijgemaakt, een verdubbeling van het budget. Er is grote behoefte aan het zorgbuurthuis; een op de 5 ouderen zegt te willen wonen in een beschermde omgeving zoals vroeger het verzorgingshuis was. Het zorgbuurthuis is een initiatief van de SP om ervoor te zorgen dat ouderen in een kleinschalige zorginstelling in de eigen wijk oud kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat ouderen die willen verhuizen naar een kleinschalig zorgbuurthuis woningen vrij maken in de wijk voor jongeren. Met woningen voor ouderen komen er huizen vrij voor anderen.

Lilian Marijnissen: 'De stikstofwet is flink verbeterd ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van het kabinet, daar zijn we blij mee. We kunnen niet nog een half jaar wachten tot na de verkiezingen om het stikstofprobleem aan te pakken en Nederland van het slot te halen. Het niks doen van de regering zorgt er nu voor dat de huizen die we hard nodig hebben niet worden gebouwd. Dat kan nu wel. Nu kunnen er weer betaalbare woningen gebouwd worden en kan er veel meer worden gedaan om onze natuur te beschermen. Daarnaast is het voor ons heel belangrijk dat we komende jaren meer mogelijkheden creëren voor ouderen om in hun eigen buurt oud te worden en er hierdoor meer betaalbare woningen vrij komen. Daar zetten we nu ook een grote stap in.'

 

Blijf op de hoogte!

De SP zet zich in voor genoeg betaalbare huizen, voor eerlijke zorg, voor veilige buurten en voor nog veel meer. We doen onderzoek, voeren actie, organiseren bijeenkomsten en doen voorstellen. Zorg dat je op de hoogte blijft, mis het niet!

Betrokken SP'ers