nieuws

Onderzoek SP: Problemen in gevangenissen zijn groter geworden

Michiel van Nispen

Tien jaar geleden deed de SP al een groot onderzoek onder gevangenispersoneel. Nu blijkt, na opnieuw een onderzoek van de SP, dat er nog steeds heel veel mis is in het gevangeniswezen. Sterker nog, de problemen van 10 jaar terug zijn nóg groter geworden. SP-Kamerlid Michiel van Nispen: ‘We zien dat 80% van het personeel aangeeft dat de werkdruk omhoog is gegaan. Tegelijkertijd is door bezuinigingen de kwaliteit van het werk omlaag gegaan. Met als treurig gevolg: 70% van de respondenten geeft aan dat zij zien dat de samenleving hierdoor onveiliger is geworden. Dit zijn alarmerende cijfers die de minister niet kan negeren. Voor het personeel, maar ook voor de samenleving, is een goedwerkend gevangeniswezen van levensbelang.’

Van Nispen stelt voor om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van meerpersoonscellen om zo de werkdruk van het personeel te verlagen en te investeren in meer personeel. Zo kan het personeel weer toekomen aan basale taken zoals celinspecties en het werken aan een goede resocialisatie van gedetineerden. ‘De minister voor Rechtsbescherming krijgt van de respondenten voor zijn falende beleid een schamele 4,9 als rapportcijfer, maar bovenal krijgt hij de opdracht mee om vooral te investeren in het gevangeniswezen. Massaal gaven de respondenten aan te smachten naar meer collega’s en een lagere werkdruk. Als de minister hier niet snel iets aan doet, dreigen de problemen nog erger te worden, want zo’n 20% van de respondenten geeft nu al aan te overwegen een andere baan te zoeken.’

Het onderzoek

Door middel van een enquête onder het gevangenispersoneel heeft de SP, net als tien jaar geleden, de problemen in het gevangeniswezen in kaart gebracht.

Gevraagd naar de effecten van de bezuinigingen van de afgelopen jaren geeft 90% van de respondenten aan dat door de bezuinigingen de kwaliteit van het werk onder druk staat en dat door de bezuinigingen de werkdruk is verhoogd. Eén respondent vat het als volgt samen:

Uit het SP-onderzoek van 10 jaar geleden bleek toen al dat de werkdruk veel te hoog was, maar 80% van de respondenten geeft nu aan dat de werkdruk de afgelopen jaren alleen nog maar verder is toegenomen. Bijna alle respondenten geven daarbij aan dat zij de afgelopen jaren wel hetzelfde werk moesten leveren, maar daar steeds minder collega’s voor hadden. Eén respondent zegt kort en bondig:

En het gebrek aan voldoende personeel is inderdaad terug te zien bij het uitvoeren van standaard taken: slechts 2% van de respondenten geeft aan altijd tijd te hebben voor cel inspecties. De overige respondenten heeft daar niet altijd of zelfs nooit de tijd voor. Ook komt er weinig terecht van het werken aan een goede resocialisatie van de gedetineerde.

En dat vertaalt zich dan weer in een onveiligere situatie buiten de gevangenissen. Meer dan 70% procent van de respondenten geeft namelijk aan dat als gevolg van de bezuinigingen en de sluitingen van gevangenissen de samenleving ook onveiliger is geworden.

De veiligheid van het personeel in de gevangenissen staat ook onder druk. 3 op de 4 respondenten geeft aan dat het geweld van gedetineerden richting personeel de afgelopen jaren erger is geworden, en de respondenten weten wel waar dat door komt. Zo wordt vaak een gebrek aan voldoende personeel genoemd, maar ook het gebrek aan voldoende persoonlijke contactmomenten met gedetineerden en, het meest gehoorde argument: het veelvuldig meerpersoonscel (MPC) gebruik.


Blijf op de hoogte!

Betrokken SP'ers