nieuws

Succes: Nu echt sancties voor trainerende verzekeraars

Michiel van Nispen

Het voorstel van de SP om letselschadeslachtoffers beter te beschermen in hun strijd tegen verzekeraars werd dinsdag door een meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. Er komen bindende regels voor verzekeraars en er worden sancties opgelegd als verzekeraars de boel blijven traineren. SP-Kamerlid Michiel van Nispen: ‘Goed nieuws. Slachtoffers worden nu soms voor de tweede keer slachtoffer. Eerst van een ongeval waardoor letsel ontstaat, vervolgens van een rijke verzekeraar die de schade niet vergoed en de boel loopt te rekken, om maar zo min mogelijk uit te hoven betalen. Tegen zulke reuzen is het moeilijk vechten. Letselschadeslachtoffers moeten snel in de positie worden gebracht dat ze zo goed mogelijk weer door kunnen met hun leven.’

De SP vraagt al jaren aandacht voor de lange en moeizame juridische en financiĆ«le problemen waar slachtoffers van letselschade mee te maken krijgen door toedoen van verzekeraars. Elk jaar gaat het om duizenden gevallen. SP-Kamerlid Michiel van Nispen drong er eerder al bij de minister op aan dat de behandeling van letselschadezaken door verzekeraars beter moet, zodat slachtoffers weer door kunnen met hun leven. De minister beloofde de uitkomsten van een onderzoek af te wachten om eventueel met maatregelen te komen. Van Nispen: ‘Het onderzoek is er nu, maar de minister weigerde harde maatregelen te nemen en dat is kwalijk, omdat de regels waar verzekeraars zich aan moesten houden boterzacht waren. Het is nu dan ook de hoogste tijd voor echte sancties tegen trainerende verzekeraars. Als de minister het niet wil regelen, dan doen we het zelf wel.’

Het voorstel van de SP houdt in dat de regels voor verzekeraars aangescherpt worden en dat deze in de wet komen te staan. ‘Het niet nakomen van de regels moet gevolgen hebben. Bijvoorbeeld een boete, of een dwangsom voor iedere dag dat niet aan de regels wordt voldaan. Als je het als slachtoffer op moet nemen tegen een grote kapitaalkrachtige organisatie, dan is dat een ongelijke strijd, daarom moeten we slachtoffers meer middelen in handen geven om verzekeraars te dwingen tot een goede en snelle afwikkeling van de zaak te komen.’

Ook moet het toezicht op verzekeraars beter geregeld worden. Van Nispen: ‘Op dit moment is er nauwelijks toezicht op de verzekeraars waardoor zij gewoon hun gang kunnen gaan. Het is dan ook hoog tijd dat de overheid stappen gaat zetten om een tuchtraad op te richten voor de verzekeraars. Bij deze onafhankelijke tuchtraad moeten mensen klachten kunnen indienen over verzekeraars die de regels niet naleven. Slachtoffers krijgen hiermee een stok om te slaan, en de verzekeringssector weet dat excessen echt aan worden gepakt en de sector als geheel dus op termijn beter zal functioneren.’ Ook dit voorstel, dat de SP samen met PvdA en CDA indiende, werd dinsdag aangenomen.


 

Blijf op de hoogte!

Betrokken SP'ers