nieuws

Kox tegen Koolmees: ‘AOW-leeftijd had helemaal niet omhoog gehoeven’

De SP is blij dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt door het aannemen van de Wet verandering koppeling AOW-leeftijd. Maar de AOW-leeftijd op 65 te laten was het beste geweest, zegt SP-senator Kox. ‘Als opeenvolgende regeringen gezorgd hadden voor betere werkomstandigheden, beter loon en beter onderwijs, hadden meer mensen makkelijker tot hun pensioen kunnen doorwerken. En als vrijwillig doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd ook aantrekkelijker was gemaakt, had de AOW-leeftijd helemaal niet omhoog gehoeven maar gewoon op 65 kunnen blijven.’

De Eerste Kamer stemt er komende dinsdag mee in dat de regel dat elk extra jaar levensverwachting een op een leidt tot een extra jaar doorwerken voordat je pensioen krijgt, wordt aangepast. Vanaf 2026 leidt elk jaar extra levensverwachting niet tot een heel jaar maar acht maanden later AOW. Die versoepeling bereikten vakbonden eerder dit jaar, na twee ‘pensioenstakingen’ in 2019, met regering en werkgeversorganisaties, in hun pensioenakkoord. Kox: ‘Vier maanden minder ‘pensioenstraf’ is hoe dan ook winst in vergelijking met de bestaande regel. Als SP hadden liever een volledige bevriezing gezien en daarna terug naar 65. Volgens ons had er, met meer actie, nog meer in gezeten. Maar Mick Jagger wist al dat je niet altijd kunt krijgen wat je wilt.'

Kox: ‘Let wel: de SP is niet enthousiast over dit wetsvoorstel. Het vertraagt wel de verhoging van de AOW-leeftijd maar bevriezing was beter geweest. Maar omdat socialisten naast idealisten voor de toekomst ook altijd realisten in het heden zijn, stemmen we, net als in de Tweede Kamer, in met het wetsvoorstel, dat in ieder geval een stuk beter is dan de bestaande regels.’

Kox waarschuwt minister Koolmees van Sociale Zaken om in januari pensioenfondsen niet te dwingen tot korting op hun uitkeringen: ‘Want dat legt een bom onder het hele Pensioenakkoord tussen de organisaties van werknemers, werkgevers en de regering. Bij dat akkoord is immers de indruk gewekt dat in de toekomst de pensioenen eindelijk weer omhoog kunnen gaan.‘ Kox roept minister Koolmees ook op de door steeds meer partijen - waaronder de SP -en bonden bepleite verhoging van het minimumloon naar 14 euro te omarmen: ‘Want dat gaat de AOW ook eindelijk weer omhoog, na in de afgelopen jaren steeds minder waard geworden te zijn. Dan wordt wellicht het geschonden vertrouwen in de politiek ook weer hersteld.’


 

Blijf op de hoogte!

De SP zet zich in voor genoeg betaalbare huizen, voor eerlijke zorg, voor veilige buurten en voor nog veel meer. We doen onderzoek, voeren actie, organiseren bijeenkomsten en doen voorstellen. Zorg dat je op de hoogte blijft, mis het niet!

Betrokken SP'ers