nieuws

Tiny Kox: georganiseerde solidariteit beste antwoord op de coronacrisis

Tiny Kox

De coronacrisis vergroot de al bestaande sociaaleconomische ongelijkheid op veel gebieden. Daarom pleit SP-fractievoorzitter Tiny Kox om de kansen te grijpen die de crisis ook biedt. ‘De miljarden die nu uit de diepe zakken van de minister van Financiën komen, moeten vooral ook worden ingezet om  de sociale kloof die onze samenleving is gaan kenmerken, te dichten.’

Na tien jaar Rutte is Nederland volgens Kox een land vol sociale kloven. ‘Van groeiende ongelijkheid tussen laag- en hoogopgeleiden, tussen flexkrachten en vaste werknemers, tussen jongeren en ouderen, tussen mensen met en zonder migratieachtergrond. En bovenal de krankzinnige kloof tussen de 1% rijksten, die inmiddels al een derde part van ons totale vermogen bezitten, en de 99% overige Nederlanders, die een steeds kleiner deel met elkaar moeten zien te delen. Die kolossale accumulatie van kapitaal zou zelfs Marx sprakeloos maken, en vormt veelal de voornaamste oorzaak van de toenemende verdeeldheid van ons land. Door de pandemie, zegt de OESO, worden lage inkomensgroepen, vrouwen, jongeren, zelfstandigen en flexkrachten disproportioneel geraakt. Daarom pleit deze denktank van industrielanden nu voor hogere belastingen op privévermogens om de rekening van de crisis niet volledig neer te leggen bij de mensen die toch al het minste hebben.’

In coronatijd breekt de regering met veel taboes. Zo loopt de staatsschuld door de economische steunmaatregelen met miljarden op. Tegelijkertijd valt de regering volgens de SP ook weer terug in oude reflexen. Kox: ‘Dus geeft ze een ongemotiveerd cadeau van twee miljard aan het bedrijfsleven maar weigert ze een goed gemotiveerde verhoging van het minimumloon, waar de vakbeweging en een groot deel van de oppositie op aandringt, of een tijdelijke bevriezing van de huren, waar deze Kamer nu al drie keer toe opgeroepen heeft. Evenmin geeft ze geen gehoor aan de oproep om de helden in de zorg nu naast applaus ook een structurele beloning te geven.’

Volgens Kox wordt steeds duidelijker dat georganiseerde solidariteit het beste antwoord is op de coronacrisis. ‘Graag geef ik het advies van OESO-voorman Angel Gurria door aan onze premier en onze minister van Financiën: wees realist, handel radicaal! Halveer de schulden van mensen die zonder schuldsanering niet uit hun ellende komen en daardoor een last voor zichzelf en anderen blijven. Dan kan er ook uitvoering geven aan de toezegging die deze Kamer dit voorjaar van de regering kreeg, te weten het halveren van de kinderarmoede voor 2030.'


 

Blijf op de hoogte!

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Betrokken SP'ers