nieuws

SP stemt tegen spoedwet: draagvlak voor coronamaatregelen is ondermijnd

Virus

Het is van het grootste belang dat we het coronavirus bestrijden. Daarvoor moeten soms vergaande maatregelen worden genomen, maatregelen die de bewegingsvrijheid van mensen kunnen inperken. De SP vindt dat die maatregelen ook genomen moeten worden. Het coronavirus moet immers worden ingedamd, in het belang van onze gezondheid, onze samenleving en de economie.

Het vertrouwen in de coronabestrijding van het kabinet heeft een flinke klap gekregen door de spoedwet die minister Hugo de Jonge deze zomer maakte. In deze wet trok hij veel macht naar zich toe en zette hij de volksvertegenwoordiging buitenspel. ‘Er is terecht veel kritiek gekomen op deze wet', zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink: ‘juist in een tijd van crisis wil je dat een kabinet de democratie serieus neemt en draagvlak zoekt voor maatregelen. Dat heeft de minister niet gedaan.’

De SP deed sinds de zomer de nodige voorstellen om meer draagvlak voor de coronamaatregelen te zoeken. Zo stelde de SP voor lokale volksvertegenwoordigers meer inspraak te geven op de coronamaatregelen. Tegelijk diende de SP een wijziging op de spoedwet in, namelijk het schrappen van de ‘vangnetbepaling’, een artikel in de wet die de minister ongekend veel mogelijkheden gaf om zonder toestemming van het parlement besluiten te nemen. Ook stelde de SP voor om de rol van het parlement te vergroten.

‘De afgelopen maanden is door dit soort voorstellen van de minister het vertrouwen in de crisisaanpak achteruit gegaan. Veel mensen steunen stevige coronamaatregelen maar hekelen de onduidelijkheid die het kabinet iedere keer veroorzaakt,’ stelt Hijink. ‘Het testbeleid is niet op orde, het bron- en contactonderzoek komt niet genoeg van de grond en er worden maatregelen te laat genomen. De SP vraagt al maanden om een meer doortastende aanpak van deze crisis. Per besmettingsniveau in een regio zou duidelijk moeten zijn welke maatregelen genomen kunnen worden. Dat gebeurt maar niet, waardoor minister De Jonge telkens opnieuw spoedmaatregelen uit de grabbelton haalt. Dat is geen solide aanpak van deze crisis.’

Wat de SP betreft passen overhaaste spoedmaatregelen niet bij een goed doordachte strategie die het kabinet nu wel zou moeten hebben. ‘De minister bedrijft te vaak paniekpolitiek. Er wordt te lang gewacht met het nemen van maatregelen waarna halsoverkop zonder goed overleg maatregelen worden afgekondigd. De SP heeft niet het gevoel dat die verkeerde werkwijze met het aannemen van de coronawet zal veranderen. Daarom kunnen wij ook niet voor deze wet stemmen.’

Hijink stelt dat een goede coronawet de juridische onderbouwing zou kunnen zijn van een goed doordachte strategie om het virus in te dammen. ‘Maar op dit moment is dat niet zo. De positie van het parlement wordt onvoldoende versterkt, het kabinet blijft vooruitlopen op paniekpolitiek en het ontbreekt de SP aan het vertrouwen dat het kabinet mét deze spoedwet tot een betere aanpak van de coronacrisis komt.’

Betrokken SP'ers