Halve oplossingen kabinet voor stikstofcrisis onvoldoende

Frank Futselaar

Deze week presenteerde het kabinet haar plannen voor de aanpak van de stikstofcrisis. SP-Kamerlid Frank Futselaar is niet tevreden met de maatregelen en komt daarom met eigen voorstellen om de stikstofcrisis te lijf te gaan. Futselaar: 'We hebben erg lang moeten wachten op de stikstofaanpak van het kabinet. Het uiteindelijke resultaat is teleurstellend en biedt onvoldoende garanties om de woningbouwbouw weer vlot te trekken én de spaarzame natuur in Nederland te beschermen. Het is vijf voor twaalf en de halve maatregelen van het kabinet schieten tekort.'

De SP wil de neerslag van stikstof met vijftig procent beperken in 2030. Om dat te bereiken moet vooral de uitstoot beperkt worden. Dat betekent dat bedrijven nabij natuurgebieden daar wegmoeten of hun bedrijfsvoering zo moeten aanpassen zodat de stikstofuitstoot beperkt wordt. Daarnaast wil de natuur versterken met 50.000 hectare extra natuur en 100.000 hectare overgangsgebied tussen natuur en bebouwing. Futselaar: 'Om de woningbouwbouw uit het slop te halen moeten de natuurgebieden worden versterkt. Deze verkeren al jaren in zeer slechte staat en de biodiversiteit holt achteruit. Deze trend kunnen we keren door stikstofbronnen aan te pakken, bufferzones rondom natuurgebieden aan te leggen en bestaande natuurgebieden met elkaar te verbinden.'


 

Blijf op de hoogte!

De SP zet zich in voor genoeg betaalbare huizen, voor eerlijke zorg, voor veilige buurten en voor nog veel meer. We doen onderzoek, voeren actie, organiseren bijeenkomsten en doen voorstellen. Zorg dat je op de hoogte blijft, mis het niet!

Betrokken SP'ers