nieuws

Eerste Kamer steunt SP: ook corona-app zonder Google en Apple

Arda Gerkens

Met algemene stemmen nam de Senaat vandaag een motie van de SP aan welke de Minister opriep de Coronamelder door te ontwikkelen zodat deze ook met andere frameworks kan werken. Zo kan de app onafhankelijk van Google en Apple worden gebruikt.

Minister de Jonge zei ook toe in Europees verband druk te willen op voeren naar Google en Apple om de broncode van het door hun ontwikkelde framework, welke nodig is om de app te laten draaien op Google en Apple telefoons, te publiceren. Volgens SP-senator Arda Gerkens is het van groot belang dat dit gebeurt: 'Met de wet tijdelijke notificatie applicatie hebben we strenge eisen gesteld aan Google en Apple, maar controleren kunnen we ze niet. Voor het vertrouwen is het van groot belang dat security experts in de code kunnen kijken om te zien of de partijen zich ook aan de wet houden.'

'Met de toezegging en de motie wordt er een stapje gezet richting meer openheid en onafhankelijkheid van Google en Apple. Dat is een mooi resultaat en een goede aanvulling op de wet, die is ingediend om misbruik van de app te voorkomen’, aldus Gerkens, ‘de wet is goed, de app kan op deze punten beter en daar wordt nu aan gewerkt.' De app, alhoewel geen game changer, kan ingebed in het totaal van maatregelen wel degelijk een bijdrage leveren aan de bestrijding van Corona. Daarbij is het van belang dat de app vrijwillig is en er geen persoonlijke data wordt uitgewisseld. Aan die voorwaarden zijn voldaan, zo bleek in het debat.


 

Blijf op de hoogte!

De SP zet zich in voor genoeg betaalbare huizen, voor eerlijke zorg, voor veilige buurten en voor nog veel meer. We doen onderzoek, voeren actie, organiseren bijeenkomsten en doen voorstellen. Zorg dat je op de hoogte blijft, mis het niet!

Betrokken SP'ers