nieuws

Enquête onder zorgverleners: betere beloning en minder marktwerking

Uit een enquête die de SP heeft gedaan onder zorgpersoneel blijkt dat 85% van de zorgverleners stelt dat hogere lonen in de zorg nodig zijn. Sommigen noemen de door het kabinet beloofde eenmalige bonus smeer- of zwijggeld, een doekje voor het bloeden of een afkoopbonus. Naast eerlijke beloning noemen de meeste zorgverleners de noodzaak tot betere arbeidsvoorwaarden (75%) en meer personeel (67%). De SP heeft 2500 reacties binnengekregen van zorgverleners via een enquête om te horen hoe zij de zorg hebben ervaren tijdens de coronacrisis.

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen: ‘De resultaten van de enquête laten weer zien dat eerlijke beloning van onze zorgverleners echt nodig is. Afgelopen weekend lieten ruim tienduizend mensen zich horen via de grootste online demonstratie voor de zorg ooit. Tot nu toe blokkeerden de coalitiepartijen onze voorstellen voor eerlijke beloning. Maar op de dag van de zorgactie zei coalitiepartij ChristenUnie ineens toch ook dat zorgverleners betere beloning verdienen. Nu moeten we ervoor zorgen dat dat er ook echt komt.’

De ervaringen van zorgverleners zijn cruciaal om te kunnen leren voor eventuele nieuwe golven van coronabesmettingen en om te kunnen bepalen welke structurele veranderingen nodig zijn na de crisis. Uit de enquête blijkt dat veel zorgverleners niet op tijd over voldoende beschermingsmiddelen beschikten. Maar liefst 45% van de zorgverleners in de langdurige zorg en 30% van de zorgverleners in de ziekenhuizen, GGZ en ambulancesector beschikten niet op tijd over voldoende beschermingsmiddelen. Sommige zorgverleners moesten zelf voor mondkapjes zorgen. Ook konden veel zorgverleners zich niet op tijd laten testen, maar liefst 57% van de zorgverleners in de langdurige zorg en de helft van de zorgverleners uit de ziekenhuizen, GGZ en ambulancesector zegt dat dit niet op tijd kon.  

Veel zorgverleners in de enquête pleiten voor minder bureaucratie en marktwerking in de zorg. Ruim 68% van de zorgverleners zag dat samenwerking in plaats van concurrentie centraal stond tijdens de coronacrisis. Ook willen veel zorgverleners meer gehoord worden, meer zeggenschap en de baas worden over hun eigen werk. Als zorgverleners zich uitspreken wordt te weinig geluisterd door managers. Een zorgverlener stelt: ‘Er worden coaches ingezet, workshops georganiseerd en een jaar later worden er weer dingen teruggedraaid omdat het niet werkt. Wat de verzorgende al voorspeld had. Het is triest om te zien hoeveel geld gaat naar coaches. Ik heb vaak het gevoel dat wij gezien worden als domme mensen die niet in staat zijn goed na te denken. Ons mee laten denken zou zoveel opleveren.’

Download het rapport

 


 

Teken nu petitie 'Onze zorg verdient meer dan alleen applaus'.

Ik teken

Betrokken SP'ers